Sylabus predmetu SOR2 - Školkařství okrasných rostlin II (ZF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SOR2
Název předmětu česky: Školkařství okrasných rostlin II
Název předmětu anglicky:
Nursery of Ornamental Plants II
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. Dr. Ing. Petr Salaš
Garantující ústav:
Fakulta: Zahradnická fakulta
Vyučující:
Ing. Jana Burgová, Ph.D. (cvičící)
doc. Dr. Ing. Petr Salaš (garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
V návaznosti na Dendrologii(bc),Dendrologii2 a Školkařství okrasných rostlin I se studenti seznámí s principy zakládání školkařských firem (ekologické a ekonomické podmínky), dále s pěstitelskými technologiemi pěstování dřevin ve volné půdě a v kontejnerech. Hlavní důraz je kladen na charakteristiku výpěstků dle školkařských norem, inventarizaci ve školkách, dobývání a expedici okrasných rostlin.
 
Obsah předmětu:
1.Zakládání školkařských firem, ekologické a ekonomické podmínky (dotace 2/2)
 
a.
Ekologické předpoklady pro založení školkařské firmy: nadmořská výška, poloha(expozice), půda, zdroj vody
b.Ekonomické předpoklady pro založení školkařské firmy: zdroj investic a financí, dostupnost komunikace, zdroj pracovních sil, zdroj materiálu

2.
Stavebně-investiční vybavení školkařských firem, prostorově-funkční členění venkovních ploch (dotace 2/2)
 
a.
Investice na založení školkařské firmy: stavební, mechanizační, ostatní
b.
Prostorové rozložení jednotlivých ploch ve školkách: pro pěstování dřevin ve volné půdě
c.
Prostorové rozložení jednotlivých ploch ve školkách: pro pěstování dřevin v nádobách (kontejnerech)
d.
Regenerační plochy a jejich osevní postupy

3.Dopěstování okrasných dřevin v okrasných školkách dle školkařských norem (dotace 6/6)
 
a.Dopěstování listnatých keřů, list.stromů a pyramid, špičáků
b.
Dopěstování popínavých dřevin, dřevin pro živé ploty, růží keřových a stromkových
c.
Dopěstování stálezelených listnatých dřevin ze semen, řízků i roubovanců
d.Dopěstování zástupců rodu Rhododendron
e.
Dopěstování jehličnatých stromů stromovitých a kompaktně rostoucích, jehl.keřů poléhavých a plazivých a zakrslých jehličnatých taxonů

4.
Kontejnerová výroba okrasných dřevin (dotace 2/2)
 
a.
Výhody kontejnerové výroby
b.
Nevýhody kontejnerové výroby
c.
Historie a současnot kontejnerové výroby
d.
Nádoby (kontejnery), substráty, hnojiva, voda a herbicidy pro kontejnerovou výrobu

5.Výpočet a plánování produkce v okrasných školkách (dotace 4/4)
 
a.
Výpočet produkce při pěstování ve volné půdě na 1 ha plochy u dřevin jehličnatých, listnatých stromů, listnatých keřů, u růží i trvalek
b.Výpočet produkce při pěstování ve volné půdě při úkolu vyprodukovat 1000 ks rostlin
c.
Výpočet produkce okrasných dřevin při pěstování v kontejnerech u dřevin listnatých i jehličnatých

6.
Exkurze na odborná pracoviště (dotace 12/12)
 
a.
Celodenní exkurze na vybraná odborná pracoviště v Čechách: firma Starkl, Žehušice-Ing.Hraňo, Praha-Ďáblice
b.
Půldenní exkurze na vybraná pracoviště na Moravě: firma Novák, Ivančice
c.
Půldenní exkurze na vybraná pracoviště na Moravě: Lesnická velkoškolka Kladíkov u Bzence - lesní semenářství, semeniště, skladování sazenic v klimatizovaných skladech

7.
Taxon Web -- seznámení studentů s využitím webového portálu ve výuce, při studiu sortimentů rostlin.
Toto téma bylo do výuky zařazeno v rámci realizace OPVK projektu: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
(dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
odborná exkurze14 h
konzultace
20 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na zkoušku20 h
příprava na průběžné hodnocení
5 h
příprava prezentace10 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe
3 h
zpracování seminární práce
10 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínkou účasti na zkoušce je získání zápočtu. Zápočet je podmíněn účastí na exkurzi (100%), odevzdáním a obhajobou semestrální práce, účastí na cvičeních min. z 80%. Konečnou podmínkou ukončení předmětu je absolvování ústní nebo písemné zkoušky (min. na 80%) z probraného učiva a doporučené literatury.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ATANASOVÁ, H. Lexikon okrasných dřevin. Praha: Helma, 1994. 730 s.
PAGAN, J. -- RANDUŠKA, D. Atlas drevín. 1. vyd. Bratislava: Obzor, 1987. 357 s.
PAGAN, J. -- RANDUŠKA, D. Atlas drevín. 1. vyd. Bratislava: Obzor, 1988. 405 s.
WALTER, V. Pěstování okrasných stromů a keřů.
WALTER, V. Rozmnožování okrasných stromů a keřů. 2. vyd. Praha: Brázda, 1997. 310 s. ISBN 80-209-0268-6.
BÄRTELS, A. Pflanzen des Mittelmeerraumes. 2. vyd. Stuttgart: Eugen Ulmer, 2003. 352 s. Ulmers Naturführer. ISBN 3-8001-3287-7.
HURYCH, V. Okrasné dřeviny pro zahrady a parky. KVĚT, nakladatelství Českého zahrádkařského svazu, 2003. 203 s. ISBN 80-85362-46-5.
HURYCH, V. Sadovnická dendrologie: Učebnice pro stř. zeměd. techn. školy oboru zahradnictví a pro zahradnické obory vys. školy zeměd. 1. vyd. Praha: SZN, 1973. 409 s. Rostlinná výroba.
HURYCH, V. a kol. Sadovnictví. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1984. 389 s.
ROLOFF, A. -- BÄRTELS, A. -- SCHULZ, B. Flora der Gehölze: Bestimmung, Eigenschaften und Verwendung ; mit einem Winterschlüssel von Bernd Schulz : [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]. 2. vyd. Stuttgart: Ulmer, 2006. 844 s. ISBN 3-8001-4832-3.
BÄRTELS, A. -- BRUNET, D. -- GERNER, M E. Guide des plantes tropicales : plantes ornementales, plantes utiles, fruits exotiques. 3. vyd. Paris: Eugen Ulmer, 2001. 384 s. ISBN 2-84138-160-9.
BÄRTELS, A. Powojniki. Warszawa: Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media, 2009. 191 s. ISBN 978-83-7404-894-1.

Doporučená:
JonᚠM. Historie a současnost Ústavu šlechtění a množení zahradnických rostlin. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
JonᚠM. Hodnocení fyziologických parametrů okrasných dřevin. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
JonᚠM. Roubování jehličnatých dřevin. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
JonᚠM. Řízkování jehličnatých dřevin čeledě Cupresaceae. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
JonᚠM. Sortiment Paeonia suffruticosa L. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
JonᚠM. Zpracování a skladování semenné suroviny. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
KREMER, B.P.- Stromy-v Evropě zdomácnělé a zavedené druhy, Knižní klub-Ikar, Praha 1995, 286 s., ISBN 80-7176-184-2
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. ZAHRADNICKÁ FAKULTA. Taxon Web: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0084 [online]. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, 2013. Dostupné z: http://www.taxonweb.cz
O studijní literatuře dostanou studenti informace při zahájení výuky. Jsou to hlavně informace z přednášek, z výzkumu, z praxe, z internetu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 27. 4. 2020.

Typ výstupu: