Sylabus predmetu AVPK - Audiovizuální percepce krajiny (ZF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: AVPK
Název předmětu česky:
Audiovizuální percepce krajiny
Název předmětu anglicky:
Audiovisual Landscape Perception
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0/4 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Bc. Magdaléna Březinová (cvičící, přednášející)
Ing. Barbora Dohnalová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Zuzana Fialová (cvičící, přednášející)
Ing. Radim Klepárník (cvičící, přednášející)
Ing. Daniel Matějka, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Jozef Sedláček, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Čtvrtek
7.00-12.50ZFB16 (LedR)
není určen
CvičeníNepravidelně17
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu ve formě intenzivního čtyřdenního workshopu je seznámit posluchače s principy a technikou vnímání, zachycení a interpretací krajinného prostoru a jeho specifik ve fotografickém a filmovém výtvarném umění. V modelovém území se studenti seznámí s významovými, výtvarnými a technickými specifikami krajinářské fotografie a filmu. Pod vedením zkušených odborníků si odzkouší praktické postupy ve fotografickém a filmovém zachycení fenoménů jedinečné -- komponované a narušené krajiny jako součást krajinné analýzy.
Přínosy:
• poznání dalších možností rozborů, zachycení a interpretace krajiny
• poznání specifických přístupů k vnímání a zachycení krajiny v audiovizuálním umění
• praktické technické dovednosti fotografického a filmového snímku
• poznatky a dovednosti v zachycení a interpretaci jedinečnosti krajiny
 
Obsah předmětu:
1.
Výrazové prostředky audiovizuálního výtvarného umění (dotace 7/30)
 
a.
Fotografie a film jako výtvarné umění (Př. 3/Cv. 7)
- krajinářská fotografie a film, výtvarné přístupy a koncepce (pod vedením externího lektora)
b.Technická specifika fotografie a filmu (Př. 4/Cv. 23)
- techniky fotografie a filmu, černobílá fotografie, práce se světlem, barvou, expozicí, formy audiovizuálního záznamu, specifika denního a nočního snímání (pod vedením externího lektora)

2.
Specifika krajiny, jedinečnost krajinného prostoru (dotace 4/12)
 
a.
Modelové území jako krajina komponovaná a narušená (Př. 2/Cv. 8)
b.
Symbol a asociace komponované krajiny modelového území (Př. 2/Cv. 4)

3.
Krajina jako scéna (dotace 3/0)
 
a.
Krajinná scénografie (Př. 3/Cv. 0)

4.Audiovizuální projekt (dotace 0/28)
 
a.
zpracování audiovizuálního cyklu fotografického, filmového anebo kombinovaného

5.
Prezentace projektu. (dotace 0/28)
 
a.
Finalizace a příprava projektu k prezentaci.
b.
Prezentace výstupů projektu formou veřejného promítání.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
14 h
cvičení
20 h
workshop22 h
příprava prezentace
28 h
zpracování projektů
28 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet -- audiovizuální projekt
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LÖW, J. -- MÍCHAL, I. Krajinný ráz. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2003. 552 s. ISBN 80-86386-27-9.
KOMÁREK, S. Příroda a kultura: svět jevů a svět interpretací. 2. vyd. Praha: Academia, 2008. 307 s. Galileo ;. ISBN 978-80-200-1582-2.
SÁDLO, J. a kol. Krajina a revoluce: významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí. 3. vyd. Praha: Malá Skála, 2008. 255 s. ISBN 978-80-86776-06-4.
VALENTA, J. Scénologie krajiny. Praha: Kant pro AMU, 2008. 242 s. ISBN 978-80-86970-68-4.
Tvář naší země: krajina domova. 1. vyd. Lomnice nad Popelkou: Studio JB, 2001. 229 s. ISBN 80-900903-8-9.

Doporučená:
STRAKA, M. DSLR natáčení nejen pro samouky.  [online]. 2011. URL: http://zrcadlovkou.cz/.
Dohnál J. Estetika krajiny. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
Zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. Česká národní rada. Sbírka zákonů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 20. 8. 2020.

Typ výstupu: