Sylabus predmetu WS1 - Workshop I (ZF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
WS1
Název předmětu česky: Workshop I
Název předmětu anglicky:
Workshop I
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (10 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/10 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: prof. Ing. Jiří Damec, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta: Zahradnická fakulta
Vyučující:
prof. Ing. Jiří Damec, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Iva Novotná (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Helena Vrablcová (cvičící)
doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
VyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Pondělí8.00-19.50ZFD12 (Led)
Cvičení
Nepravidelně
15
Pondělí
8.00-19.50
ZFD31 (Led)Cvičení
Nepravidelně
15
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je podpora tvořivých schopností a návyků studenta v intenzivním nasazení ve stanoveném čase, za účelem dosažení ucelené grafické a verbální formulace individuálního urbanistického, krajinářského, architektonického a výtvarného řešení komplexu problémů modelového území.
 
Obsah předmětu:
1.Zpracování urbanistické, krajinářské, architektonické a výtvarné studie modelového území. (dotace 0/120)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
práce v terénu
40 h
konzultace10 h
workshop120 h
výstava
5 h
ateliérová kritika
20 h
veřejná prezentace (ústní)
10 h
příprava na zkoušku10 h
příprava na průběžné hodnocení5 h
příprava prezentace10 h
zpracování projektů
50 h
Celkem
280 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou.
Student má povinnost aktivně absolvovat 100% cvičení, veřejně prezentovat dosažené výsledky, vystavit postery formátu A1.
Hodnocení práce je provedeno komisionálně kolegiem kritiky.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
CAMPBELL, K. Icons of twentieth-century landscape design. London: Frances Lincoln, 2007. 176 s. ISBN 978-0-711-22533-6.
CARMONA, M. a kol. Public places-urban spaces : the dimensions of urban design. Boston, MA: Architectural Press, 2002. 312 s. ISBN 978-0-7506-3632-2.
MCLEOD, V. Detail in contemporary landscape architecture. London: King, 2008. 192 s. ISBN 978-1-85669-498-8.
Topos: the international review of landscape architecture and urban design. Munich: ISSN 0942-752X.

Doporučená:
odborné časopisy: Architectural Design
odborné časopisy: Garten+Landschaft (Callwey Verlag München, www.garten-landschaft.de)
on-line zdroje: www.cka.cc, www.archiweb.cc
Topos : the international review of landscape architecture and urban design., č. 63/2008, ISSN 978-3-7667-1783-2
Topos : the international review of landscape architecture and urban design., č. 64/2008, ISSN 978-3-7667-1792-4
Topos : the international review of landscape architecture and urban design., č. 65/2008, ISSN 978-3-7667-1801-3
Topos : the international review of landscape architecture and urban design., č. 68/2009, ISSN 978-3-7667-1831-0
Topos : the international review of landscape architecture and urban design., č. 69/2009, ISSN 978-3-7667-1923-2

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZKA-ZAKA Zahradní a krajinářská architektura, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 1. 9. 2020.

Typ výstupu: