Sylabus předmětu DCHOM - Diagnostika chorob a ochrana zahradnických kultur (mgr.) (ZF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
DCHOM
Název předmětu česky:
Diagnostika chorob a ochrana zahradnických kultur (mgr.)
Název předmětu anglicky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 24/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav ovocnictví (ZF)
Fakulta: Zahradnická fakulta
Vyučující: Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Tomáš Kiss (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Jakub Pečenka (cvičící)
Prerekvizity:
AKR19
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Úterý
8.00-9.50
ZFAB1 (Led)
Přednáška
Každý týden42
Úterý
10.00-13.50
ZFEM1 (Mend)
T. Kiss, A. Eichmeier, J. PečenkaCvičení
Lichý týden
10
Úterý
10.00-13.50
ZFEM1 (Mend)
Cvičení
Sudý týden
10
Úterý
14.00-17.50
ZFEM1 (Mend)
Cvičení
Sudý týden
10
Úterý14.00-17.50ZFEM1 (Mend)T. Kiss, A. Eichmeier, J. PečenkaCvičeníLichý týden
10
Sobota
13.00-17.50
ZFAA2 (Led)
A. Eichmeier, T. Kiss, T. Nečas
Přednáška
Nepravidelně
30
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Odborný předmět navazující na obecnou výuku absolvovanou v rámci povinných předmětů na bakalářském stupni. Předmět si klade za cíl naučit studenty praktické diagnostice chorob a současně je seznámit s moderními metodami diagnostiky zahradnických patogenů. Představované diagnostické metody a postupy budou účinně provázány s aktuálními způsoby ochrany zahradnických kultur.
 
Obsah předmětu:
1.
Význam a uplatnění diagnostiky chorob zahradnických kultur /ing. T. Nečas, Ph.D. (dotace 2/0)
2.
Způsoby interakce typu hostitel-patogen I (viry, viroidy, houbové patogeny) / ing. A. Eichmeier, Ph.D. (dotace 2/4)
 
a.
laboratorní cvičení č. 1 - kultivace patogenních organismů / ing. J. Pečenka.

3.
Způsoby interakce typu hostitel-patogen II (bakteriální patogeny a fytoplazmy) /ing. T. Kiss (dotace 2/0)
4.Rozdělení používaných metod pro diagnostiku patogenů /ing. T. Kiss (dotace 2/0)
5.
Klasická mikroskopie v diagnostice chorob / ing. T. Nečas, Ph.D. (dotace 2/4)
 
a.
laboratorní cvičení č. 2 - mikroskopické techniky / ing. J. Pečenka

6.Vyšší mikroskopické metody (fluorescence, konfokální mikroskopie, elektronová mikroskopie) / ing. A. Eichmeier, Ph.D. (dotace 2/4)
 
a.
laboratorní cvičení č. 2 - mikroskopické techniky / ing. J. Pečenka

7.
Diagnostika patogenních organizmů imunologickými metodami / ing. T. Kiss (dotace 2/4)
 
a.laboratorní cvičení č. 3 - DAS ELISA / ing. T. Kiss

8.
Diagnostika patogenních organizmů metodami jako (PCR, RT-PCR, real time PCR, apod.) / ing. A. Eichmeier, Ph.D. (dotace 2/8)
 
a.laboratorní cvičení č. 4 - extrakce RNA/DNA / ing. T. Kiss
b.
laboratorní cvičení č. 5 - molekulárně genetické metody / ing. T. Kiss

9.Diagnostika patogenních organizmů metodami jako (hybridizační techniky, sekvencování, LAMP, apod) / ing. A. Eichmeier, Ph.D. (dotace 2/4)
 
a.laboratorní cvičení č. 6 - sekvencování / ing. A. Eichmeier, Ph.D.

10.
Využití databází při identifikaci patogenu / ing. A. Eichmeier, Ph.D. (dotace 2/0)
11.
Možné přístupy v ochraně před patogenními organizmy I (GMO, geny rezistence, navozená rezistence) / ing. A. Eichmeier, Ph.D. (dotace 4/0)
12.
Možné přístupy v ochraně před patogenními organizmy II (zdravý množitelský materiál, certifikační schéma, termoterapie, chemoterapie) / ing. T. Nečas, Ph.D. (dotace 4/2)
 
a.
Exkurze: školka a technický izolát

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška28 h0 h
cvičení28 h
0 h
seminář
0 h
24 h
laboratorní práce
15 h
10 h
práce v terénu
10 h10 h
příprava na zkoušku
34 h
34 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h10 h
příprava na průběžný test
15 h
15 h
zpracování protokolů15 h15 h
Celkem
155 h
118 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen testem ze cvičení a ústní zkouškou. Klade se důraz na samostatné a logické myšlení s využitím nabytých konkrétních poznatků. Požaduje se schopnost samostatné aplikace nabytých teoretických a praktických vědomostí s aktualizací podle současných poznatků ze studia odborné literatury a odborných časopisů a ze zkušeností nabytých při zahraničních stážích a praxích.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KŮDELA, V. a kol. Abiotikózy rostlin: poruchy, poškození a poranění. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. 566 s. Živá příroda. ISBN 978-80-200-2262-2.
KŮDELA, V. České názvosloví chorob rostlin: (studijní zpráva) :. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1999. 75 s. ISBN 80-86153-91-6.
KŮDELA, V. -- BRAUNOVÁ, M. a kol. Česko-anglická rostlinolékařská terminologie = Czech-English plant health terminology. 1. vyd. Praha: Academia, 2007. 874 s. ISBN 978-80-200-1550-1.
KŮDELA, V. a kol. Obecná fytopatologie. 1. vyd. Praha: Academia, 1989. 387 s. ISBN 80-200-0156-5.
WEINTRAUB, P G. -- JONES, P. Phytoplasmas : genomes, plant hosts, and vectors. Cambridge, MA: CABI North American Office, 2010. 331 s. ISBN 978-1-84593-530-6.
GEORGE, R A T. Diseases of temperate horticultural plants. 470 s. ISBN 978-1-84593-773-7.
Kol. Virus and virus-like diseases of pome and stone fruits. Minnesota: The american phytopathological society, 2011. 429 s. ISBN 978-0-89054-396-2.
MARTELLI, G P. Graft-transmissible diseases of grapevines. Handbook for detection and diagnosis.  [online]. 1993. URL: http://www.fao.org/docrep/T0675E/T0675E00.htm#Contents.
Microbial plant pathogens-- detection and disease diagnosis. ISBN 9789048197545. URL: http://site.ebrary.com/lib/mendelu/Doc?id=10426137.
Plant pathogen detection and disease diagnosis. ARRAY(0x3badfc0): CRC Press, 2001. 518 s.
NAVRÁTIL, M. -- FIALOVÁ, R. Fytoplazmy významné patogeny rostlin. 1. vyd. Kostelec na Hané: Univerzita Palackého v Olomouci a Česká fytopatologická společnost, 2008. 147 s. ISBN 80-903545-2-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program N-ZIZ Zahradnické inženýrství, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Program N-ZIZ Zahradnické inženýrství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
 (a starší)
Místo výuky:
Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 2. 7. 2020.

Typ výstupu: