Sylabus předmětu KPOR - K-Použití rostlin (ZF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: KPOR
Název předmětu česky:
K-Použití rostlin
Název předmětu anglicky: Planting design
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: kombinovaná, 12/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. et Ing. Lenka Miksová (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Sobota14.00-17.50ZFD11 (Led)M. Pejchal, T. Kuťková, L. MiksováPřednáška
Nepravidelně
21
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získat schopnost posuzovat návrhy, realizaci a údržbu rostlinných prvků v objektech zeleně.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod: definice předmětu, jeho význam pro zahradní a krajinářskou architekturu (ZaKA), vztah k ostatním předmětům, specifika rostlin jako kompozičních prvků, literatura a další informační zdroje (dotace 1/0)
2.Současné tendence použití vegetačních prvků v ZaKA (dotace 2/0)
3.Dřevinné vegetační prvky: jejich nejběžnější typy - možnosti a omezení při použití, výběr vhodných taxonů, specifika navrhování, zakládání a pěstování (dotace 5/4)
4.
Bylinné vegetační prvky: jejich nejběžnější typy - možnosti a omezení při použití, výběr vhodných taxonů, specifika navrhování, zakládání a pěstování (dotace 6/4)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
přednáška12 h
cvičení
8 h
konzultace10 h
příprava na zkoušku
58 h
zpracování projektů
60 h
Jiná zátěž
20 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet -- podmínkou udělení je vypracovat v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě: (1) zadané etudy (dle jejich rozsahu 2 až 3) a (2) zadané 2 úvahy/eseje.

Zkouška -- (1) písemný test v délce 30 minut; z 10 otázek se toleruje: (a) u 1 hodnocení F, pokud jsou alespoň 2 otázky hodnoceny lépe než E, (b) u 2 hodnocení F, pokud jsou alespoň 4 otázky hodnoceny lépe než E.
(2) Ústní zkouška v délce do 30 minut (následuje po úspěšném složení testu).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PEJCHAL, M. -- KUŤKOVÁ, T. Studijní materiály pro předmět "použití rostlin". Lednice: Mendelova univerzita v Brně, Ústav biotechniky zeleně v Lednici, 2015.

Doporučená:
BORCHARDT, W. Pflanzenverwendung im Garten- und Landschaftsbau. Stuttgart: Eugen Ulmer , 1999. 316 s. ISBN 3-8001-1171-3.
HITCHMOUGH, J. -- FIELDHOUSE, K. Plant user handbook: a guide to effective specifying. Oxford: Blackwell Pub., 2004. 388 s. ISBN 0-632-05843-9.
Dny zahradní a krajinářské tvorby: rostliny - diagnostický znak oboru?! : 25.-27. listopadu, Luhačovice. Praha: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanské sdružení, 2009.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZKA-SZ Správa zeleně, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Lednice


Poslední změnu provedl Ing. Pavel Čech dne 7. 9. 2020.

Typ výstupu: