Sylabus predmetu VEZ1R - Vědy o Zemi I (RSZ) (ZF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: VEZ1R
Název předmětu česky:
Vědy o Zemi I (RSZ)
Název předmětu anglicky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity: AKR19
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Naučit studenty podstatu meteorologických a hydrologických procesů, dynamiku podnebí Země a podrobně ČR, procesy změny klimatu, aby mohli provádět kvalifikované zásahy v krajině.
 
Obsah předmětu:
1.
Klimatický system (dotace 8/8)
 
a.
Měření meteorologických prvků a jejich vyhodnocení.
b.Charakteristické vlastnosti atmosféry. -
c.
Zdroje energie v krajině a jejich bilance.

2.
Podnebí Země, Evropy a ČR a jeho klasifikace (dotace 8/8)
 
a.
Klima a bioklima České republiky.
b.
Klima měst a význam zeleně.
c.
Humánní bioklimatologie.

3.
Hydrologický systém Země a ČR (dotace 12/12)
 
a.
Hydrologická měření a jejich zpracování.
b.
Oběh vody v krajině.
c.
Výskyt, hodnocení a využití vody v krajině.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
přednáška28 h
20 h
cvičení
28 h
0 h
příprava na zkoušku
40 h
40 h
zpracování protokolů
12 h
120 h
Celkem
108 h180 h
 
Požadavky na ukončení:
Zpracování protokolů k zápočtu.
Písemná a ústní zkouška.

 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
PAVELKOVÁ CHMELOVÁ, R. Fyzická geografie – Hydrologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, 141 s.
ROŽNOVSKÝ, J. Prezentace Vědy o Zemi I. CD ROM. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020 (a starší)
Místo výuky: Brno, Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 27. 4. 2020.

Typ výstupu: