Sylabus predmetu VEZE1 - Vědy o Zemi I (KA) (ZF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
VEZE1
Název předmětu česky:
Vědy o Zemi I (KA)
Název předmětu anglicky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Vyučující: Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
AKR19
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Naučit studenty podstatu meteorologických a hydrologických procesů, dynamiku podnebí Země a podrobně ČR, procesy změny klimatu, aby mohli provádět kvalifikované zásahy v krajině.
 
Obsah předmětu:
1.
Klimatický systém (dotace 8/8)
 
a.
Měření meteorologických prvků a jejich vyhodnocení.
b.
Charakteristické vlastnosti atmosféry.
c.
Zdroje energie v krajině a jejich bilance.

2.
Podnebí Země a jeho klasifikace (dotace 8/8)
 
a.
Klima a bioklima České republiky.
b.Klima měst a význam zeleně.
c.
Humánní bioklimatologie.

3.
Hydrologický systém Země a ČR. (dotace 12/12)
 
a.
Hydrologická měření a jejich zpracování
b.
Oběh vody v krajině.
c.
Výskyt, hodnocení a využití vody v krajině.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
příprava na zkoušku40 h
zpracování protokolů
12 h
Celkem
108 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet.
Písemná a ústní zkouška.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ROŽNOVSKÝ, J. Prezentace Vědy o Zemi I. CD ROM. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019.

Doporučená:
PAVELKOVÁ CHMELOVÁ, R. Fyzická geografie – Hydrologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, 141 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 27. 4. 2020.

Typ výstupu: