Sylabus předmětu IK2 - Interiérové květinářství II (ZF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: IK2
Název předmětu česky: Interiérové květinářství II
Název předmětu anglicky:
Interior Floriculture II
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Fakulta:
Vyučující: doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Jiří Martinek, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
13.00-14.50
ZFSK2 (Led)J. Martinek
Cvičení
Každý týden15
Pondělí
15.00-16.50
ZFDP1 (Led)
PřednáškaKaždý týden98
Středa14.00-15.50ZFSK1 (Led)J. Martinek
Cvičení
Každý týden15
Čtvrtek13.00-14.50ZFSK2 (Led)J. MartinekCvičení
Každý týden
16
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty se základnými pěstitelskými faktory v interierech, s možnostmi využívání rostlin ve veřejných a soukromých interiérech, při prezentacích a pod.
 
Obsah předmětu:
1.
Růstové faktory a interiérové rostliny (dotace 7/0)
 
a.
Světlo
b.
Teplo
c.
Vlhkost
d.
Možnosti ovlivňování pěstebních faktorů v soudobých interiérech

2.Pěstební systémy interiérových rostlin (dotace 7/1)
 
a.Charakteristika základních typů pěstebních substrátů
b.
Zeminy a substráty
c.
Pěstování interiérových rostlin v organických substrátech
d.
Pěstování interiérových rostlin v minerálních substrátech
e.Hydroponické pěstování rostlin v interiérech. Toto téma bylo inovováno v rámci realizace projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0122

3.
Množení interiérových rostlin (dotace 2/2)
 
a.
Generativní množení interiérových rostlin
b.
Vegetativní množení interiérových rostlin
c.Explantátové množení (in vitro)

4.
Výživa, hnojení a ochrana interiérových rostlin (dotace 4/0)
5.
Sortimenty interiérových rostlin a jejich použití (dotace 5/19)
 
a.
Květiny k řezu a květiny dárkové pro výstavnické a aranžérské použití
b.
Květiny ve sbírkách, historických sklenících, botanických zahradách
c.
Tropické skříně, okenní skleníčky, demižóny
d.
Paludáriá, teráriá, aquateráriá
e.
Jiné způsoby použití interiérových rostlin
f.
Vybrané taxony interiérových rostlin pro výše uvedené způsoby použití
g.
Zelené stěny - vertikální zahrady v interiérech. Toto téma bylo inovováno v rámci realizace projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0122

6.
Taxon Web -- seznámení studentů s využitím webového portálu ve výuce, při studiu sortimentů rostlin.
Toto téma bylo do výuky zařazeno v rámci realizace OPVK projektu: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
(dotace 0/0)
7.
Vybrané realizace interiérové zeleně (dotace 3/2)
 
a.
návštěva vybraného objektu (aktuálně), jeho charakteristika, použité technologie a sortimenty

8.Vypracování projektu ozelenění vybraného interiéru (dotace 0/4)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
22 h
cvičení
22 h
odborná exkurze
4 h
příprava na zkoušku
29 h
příprava na průběžné hodnocení
15 h
zpracování projektů
20 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
1/ účast ve cvičeních je povinná
2/ účast na přednáškách je doporučena
3/ determinace 10 vybraných taxonů interiérových rostlin dle živých exemplářů - 10% podíl na známce ze zkoušky
4/ úspěšné obhájení projektu "Uplatnění interiérových rostlin ve vybraném interiéru" - 15% podíl na známce ze zkoušky
Zkouška - ústní- 2 otázky (1 otázka obecná - 55% podíl 1 otázka čeleď- 20% podíl) - celkem 75% podíl na známce ze zkoušky
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MACHOVEC, J. Kvetiny v byte. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 1972. 381 s.
VERMEULEN, N. Kompletní encyklopedie pokojových rostlin: průvodce po známých i neznámých pokojových rostlinách. 5. vyd. Dobřejovice: Rebo Productions, 2004. 320 s. ISBN 80-7234-341-6.
SEIGNOT, L L. Interior planting : a guide to plantscapes in work and leisure places. Aldershot: Gower, 2000. 384 s. ISBN 0-566-08069-9.
MORITZ, B. -- FUCHSOVÁ, M. Velký obrazový atlas Pokojové a nádobové rostliny. Praha: Euromedia Group,k.s - Knižní klub, 2007. 360 s. ISBN 978-80-242-1766-6.
VALÍČEK, P. a kol. Užitkové rostliny tropů a subtropů. 2. vyd. Praha: Academia, 2002. 486 s. ISBN 80-200-0939-6.
KUNTE, L. Encyklopedie kaktusů. 1. vyd. Čestlice: Rebo Productions, 2002. 288 s. ISBN 80-7234-225-8.
KUNTE, L. -- ZELENÝ, V. Okrasné rostliny tropů a subtropů. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 224 s. ISBN 978-80-247-1548-3.

Doporučená:
VERMEULEN, N. Encyklopedie pokojových rostlin. Praha: Rebo Productions, 1995. 320 s. ISBN 80-85815-44-3.
PHILLIPS, R. -- RIX, M. Indoor and Greenhouse Plants - Volume I. 1. vyd. New York: Random House, 1997. 286 s. ISBN 0-375-75021-5.
KŘÍSTEK, J. -- DUŠEK, J. Bromélie. 1. vyd. Praha: Academia, 1978. 104 s. Živou přírodou.
HAAGER, J. Izbové rastliny. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 1985. 276 s.
SKALICKÁ, A. Pokojové rostliny. 1. vyd. Praha: Aventinum, 1998. 256 s. ISBN 80-7151-041-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-FT-FT Floristická tvorba, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-ZKA-ZAKA Zahradní a krajinářská architektura, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 22. 6. 2020.

Typ výstupu: