Sylabus předmětu FLA3 - Floristický ateliér 3 (ZF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
FLA3
Název předmětu česky:
Floristický ateliér 3
Název předmětu anglicky: Floristry atelier 3
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (7 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/7 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Fakulta:
Vyučující: Ing. Miloš Jurica, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc. (cvičící)
Ing. Jiří Martinek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D. (cvičící)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnostVyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Úterý
7.00-13.50
ZFSK2 (Led)J. Martinek, M. Jurica, T. Kuťková, J. Neugebauerová
Cvičení
Každý týden
18
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je detailní obeznámení studentů programu Floristická tvorba s floristickými soutěžemi a tvorbou jejich propozic se zaměřením na bezproblémové porozumnění jejich obsahu. Velký důraz je kladen především na důkladnou analýzu 100bodového hodnotícího systému mezinárodní floristické asociace FLORINT, podle kterého bude v dalším studiu hodnocena jejich tvorba.
 
Obsah předmětu:
1.
100bodový hodnotící systém. (dotace 0/7)
 
a.
Představení systému.
b.
Proces tvorby hodnocení výsledků.
c.
Vyzkoušení systému v praxi.

2.
Soutěže v kontextu ČR a SR. (dotace 0/7)
 
a.
Představení soutěží v rámci ČR.
b.Představení soutěží v rámci SR.
c.Seznámeni se s propozicemi.

3.
Soutěže v evropském kontextu. (dotace 0/7)
 
a.
Představení evropských soutěží.
b.
Soutěž EUROPA CUP 2011 v Havířově.

4.
Tvorba propozic soutěže Děčínská kotva. (dotace 0/28)
 
a.
Proces tvorby propozic.
b.
Analýza propozic vybrané soutěže v minulosti.
c.
Tvorba propozic na nadcházející rok.

5.Výběrové řízení na floristickou soutěž Brněnská růže. (dotace 0/14)
 
a.
Seznámení se s propozicemi na aktuální rok Brněnské růže.
b.
Analýza propozic a tvorba otázek k zaslání organizátorovi soutěže.
c.
Tvorba prezentace na výběrové řízení pro účast na soutěž Brněnská růže.

6.Zpracování závěrečných soutěžních prací. (dotace 0/28)
 
a.
Návrh přesně definovaných soutěžních prací (např. vánoční kytice a adventní věnec) pro potřeby zápočtu předmětu FLA3.
b.Realizace soutěžních prací a jejich adjustace ve vybraném prostoru pro potřeby jejich hodnocení.

7.
Vyhodnocení závěrečných prací studentů. (dotace 0/7)
 
a.
Vyhodnocení závěrečných prací odbornou komisí.
b.
Vyhodnocení závěrečných prací studenty.
c.Diskuze nad výsledky.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení
28 h
práce v terénu17 h
konzultace
28 h
výstava
8 h
ateliérová kritika10 h
příprava na zkoušku
50 h
příprava prezentace
10 h
zpracování protokolů
20 h
zpracování projektů
25 h
Celkem
196 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zápočtem, který bude udělen za vypracování 4 dílčích úkolů - zpracování podkladů pro výběrové řízení na aktuální floristickou soutěž, zpracování propozic pro vybranou soutěž v budoucnu (např. Děčínská kotva, Flora Olomouc aj.) popřipadě dokumentace k realizované soutěži, fyzickou realizaci 2 předem vybraných floristických disciplín (např. vázaná kytice, věnec ap.) včetně jejich adjustace a zpracování protokolu o jejich hodnocení.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MARTÍNEK, J. -- NACHLINGEROVÁ, M. Český soutěžící na EUROPA CUP 2011. Floristika: odborný časopis pro floristy a květináře. 2010. sv. XIII, č. 1, s. 49. ISSN 1213-7588.
MARTÍNEK, J. -- HORÁK , J. -- OSMANCZYK, Z. -- FRIEDLOVÁ, R. -- PUDOVÁ, J. a kol. EUROPA CUP 2011 - European Competition for Florists. 31. 8. 2011 - 5. 9. 2011, Havířov (CZ).
HOMOLA, P. -- HYTYCH, P. -- MARTÍNEK, J. -- KUCHYŇKOVÁ, H. -- BITTNEROVÁ, M. -- MISAŘ, K. EUROPA CUP 2007: Velenje, Slovenia 25. -30. 9. 2007. , verze DVD video. [CD-ROM]. 2007.
WAGENER, K. Floral art. 1. vyd. Stuttgart: Ulmer, 2008. 351 s. ISBN 978-3-8001-5687-0.
Floristika: odborný časopis pro floristy a květináře. Praha: ISSN 1213-7588.
BITTNEROVÁ, M. -- ŠEBESTOVÁ KINDELMANNOVÁ, H. -- KUNTE, L. -- KUŤKOVÁ, T. -- MARTINEK, J. -- NEUGEBAUEROVÁ, J. a kol. Floristika: [učebnice floristiky v podání předních českých floristů]. Praha: Profi Press, 2011. 406 s. ISBN 978-80-86726-43-4.
MARTÍNEK, J. -- BITTNEROVÁ, M. Historie a současnost floristických soutěží. In: BITTNEROVÁ, M. -- ŠEBESTOVÁ KINDELMANNOVÁ, H. -- KUNTE, L. -- KUŤKOVÁ, T. -- MARTINEK, J. -- NEUGEBAUEROVÁ, J. Floristika: [učebnice floristiky v podání předních českých floristů]. Praha: Profi Press, 2011. s. 385--390. ISBN 978-80-86726-43-4.
WAGENER, K. -- JÍLEK, A. -- POTOKOVÁ, K. Natur floristika: aranžování z přírodních materiálů : materiály, postupy, tipy. Praha: Profi Press s.r.o., 2016. 147 s. ISBN 978-80-86726-75-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-FT-FT Floristická tvorba, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019 (a starší)
Místo výuky:
Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 27. 4. 2020.

Typ výstupu: