Sylabus předmětu KZ1 - Květinářství pro ZAKA I (ZF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
KZ1
Název předmětu česky:
Květinářství pro ZAKA I
Název předmětu anglicky:
Floriculture I
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Kristýna Klasová, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: Botanika II nebo Botanika pro ZAKA II nebo Aplikovaná botanika
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Obor
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Úterý
8.00-8.50
ZFDP1 (Led)
Přednáška
Každý týden
98
Středa10.00-11.50
ZFAB2 (Led)
K. Klasová, T. Kuťková
Cvičení
Každý týden
23
Středa
12.00-13.50
ZFAula (Led)
K. Klasová, T. KuťkováCvičení
Každý týden
21
Středa14.00-15.50
ZFC21 (Led)
B-FT-FT
K. Klasová, T. KuťkováCvičení
Každý týden
23
Středa
16.00-17.50
ZFC21 (Led)
CvičeníKaždý týden
23
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty s vlastnostmi, pěstováním a použitím květin v krajinářské architektuře. Důraz je kladen na letničky a dvouletky.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do problematiky (dotace 1/0)
 
a.
Definice předmětu
b.Význam předmětu pro zahradní a krajinářskou tvorbu
c.
Návaznost předmětu na ostatní disciplíny
d.Přehled obsahu předmětu

2.
Význam květin v zahradní a krajinářské tvorbě (dotace 3/0)
 
a.
Poslání květin v životě člověka
b.
Historický vývoj květinářství

3.
Charakteristika květin ve vztahu k životnímu cyklu a životním formám (dotace 2/0)
4.Ekologicko-pěstitelské charakteristiky hlavních skupin květin, jejich uplatnění v zahradní a krajinářské tvorbě (dotace 1/0)
5.
Letničky a dvouletky (dotace 3/0)
 
a.
Charakteristika původních areálů letniček a dvouletek
b.Zásady pěstování letniček a dvouletek
c.
Toto téma bylo inovováno v rámci realizace projektu č.CZ.1.07/2.2.00/15.0122

6.
Použití letniček a dvouletek (dotace 4/0)
 
a.Letničky a dvouletky pro záhonové výsadby a výsadby do nádob
b.
Letničky a dvouletky pěstované ve sklenících za účelem řezu nebo jako hrnková kultura
c.
Pěstování letniček na sušení a pro řez z volné půdy

7.
Sortiment letniček a dvouletek - rozlišovací znaky, možnosti použití v oboru (dotace 0/28)
8.Taxon Web -- seznámení studentů s využitím webového portálu ve výuce, při studiu sortimentů rostlin.
Toto téma bylo do výuky zařazeno v rámci realizace OPVK projektu: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
(dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
12 h
cvičení
24 h
příprava na zkoušku
30 h
příprava na průběžné hodnocení
23 h
příprava na průběžný test
23 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínky ukončení předmětu formou zápočtu:

1/ účast na blokové výuce v týdnu před začátkem rozvrhované formy výuky a 100% účast v další výuce v semestru; výjimkou neúčasti jsou zdravotní problémy doložené lékařským potvrzením,
2/ determinace 10 vybraných vzorků taxonů probraných v průběhu semestru dle živých exemplářů nebo jejich částí. Nutno získat 19 bodů z 20 možných. Správné určení rod a druh = 2 body,
3/ znalost významných vlastností vybraných taxonů prověřovaná písemným testem na konci semestru. Test obsahuje 10 otázek, délka trvání testu 20 minut, nutno získat min.14 bodů
4/ účast na přednáškách je doporučená - mnoho informací z přednášek má vazbu na otázky v testech
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VANĚK, V. Letničky a dvouletky. 2. vyd. Praha: Brázda, 1993. 159 s. ISBN 80-209-0247-3.
KIERMEIER, P. Zahradní květiny: Kvetoucí jsou nejkrásnější. 1. vyd. Praha: Svojtka a Vašut, 1997. 239 s. ISBN 80-7180-322-7.
MACHOVEC, J. -- JAKÁBOVÁ, A. -- HILLOVÁ, D. -- KUŤKOVÁ, T. -- MARTÍNEK, J. -- MIKLÁŠOVÁ, K. Sadovnícke kvetinárstvo. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. 209 s. ISBN 80-8069-740-X.
PHILLIPS, R. -- RIX, M. Summer Annuals. 1. vyd. New York: Random House, 1998. 96 s. ISBN 0-375-75442-3.
RYBKOVÁ, R. -- HAAGER, J. Nejhezčí letničky našich zahrad. 1. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství - Cesty, 2002. 221 s. ISBN 80-7181-539-X.
MACHOVEC, J. Sadovnické květinářství. Byliny v sadovnické .

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZKA-ZKA Zahradní a krajinářská architektura, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-ZKA-ZKR Zahradní a krajinářské realizace, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-FT-FT Floristická tvorba, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 27. 4. 2020.

Typ výstupu: