Sylabus předmětu ARR1 - Aranžování rostlin 1 (ZF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ARR1
Název předmětu česky:
Aranžování rostlin 1
Název předmětu anglicky:
Flower-arrangements 1
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Ing. Miloš Jurica, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc. (přednášející)
Ing. Jiří Martinek, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnostObor
Ročník
Skupina
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa8.00-9.50
ZFAA1 (Led)
B-FT-FT
 
1
3
 
 
J. Neugebauerová, T. Kuťková, J. Martinek
Přednáška
Každý týden
42
Čtvrtek
8.00-10.50ZFSK1 (Led)B-FT-FT
1
1
Cvičení
Každý týden
12
Čtvrtek
12.00-14.50
ZFSK1 (Led)
B-FT-FT
1
2
CvičeníKaždý týden
12
Čtvrtek
15.00-17.50
ZFSK1 (Led)
B-FT-FT
B-FT-FT
 
 
 
1
1
1
2
3
3
4
 
 
 
Cvičení
Každý týden
12
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je prohloubit si znalost základních teoretických pravidel a principů vazby a aranžování květin. Důraz je kladen na získání praktických zkušeností z jednotlivých floristických disciplín, rovněž tak na použití netradičních materiálů a způsobů jejich zpracování.
 
Obsah předmětu:
1.
Kytice (dotace 2/3)
 
a.
Provoz aranžovny, pomůcky a techniky při tvorbě kytic.

2.
Nádoby, Estetika I. (kromě barvy) (dotace 2/3)
 
a.
Kulatá vázaná kytice z venkovních materiálů

3.
Věnec (dotace 2/3)
 
a.
Nádoby (vypichovaná miska, pomůcky a techniky pro nádoby)

4.Smuteční a vzpomínková floristika (dotace 2/3)
 
a.
Věnec - podzimní, pomůcky a techniky podrobněji

5.
Sušené rostliny I. (dotace 2/3)
 
a.Věnec

6.
Sušené rostliny II., úpravy (dotace 2/3)
 
a.Použití sušených rostlin, pomůcky a techniky podrobněji, příprava na zhotovení vázy a vypichované misky

7.Estetika II.-barva (dotace 2/3)
 
a.Použití sušených rostlin-váza (techniky vázání, vkládání)

8.
Svatební floristika I. -kytice (dotace 2/3)
 
a.
Použití sušených rostlin-miska, realizace (technika vypichování)

9.
Estetika III.-principy (dotace 2/3)
 
a.
Svatební kytice-pomůcky a techniky podrobněji

10.Adventní a vánoční floristika (dotace 2/3)
 
a.
svatební kytice realizace

11.
Historie I (období do II. sv. v.) (dotace 2/3)
 
a.
Adventní a vánoční floristika-pomůcky a techniky podrobněji, příprava a realizace

12.
Historie II. (50-70léta, volný styl, až do současnosti, kromě trendů) (dotace 2/3)
 
a.
Adventní a vánoční floristika-realizace; odevzdání závěrečných protokolů

13.
Taxon Web -- seznámení studentů s využitím webového portálu ve výuce, při studiu sortimentů rostlin.
Toto téma bylo do výuky zařazeno v rámci realizace OPVK projektu: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
(dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
38 h
veřejná prezentace (ústní)5 h
příprava na zkoušku
58 h
příprava na průběžné hodnocení5 h
zpracování projektů
10 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
100% účast na cvičení a přednáškách, předání protokolů je podmínkou získání zápočtu, ten předchází a je podmínkou, pro zaregistrování termínu zkoušky.
Závěrečná zkouška: grafická (15 minut)-náčrt pro vytvoření floristické disciplíny, ústní (15 minut)
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Standing ovations: Sträuße. Münster: Kriener und Potthoff, 1997. 128 s. ISBN 3-9805286-2-6.
KLETT, W. Hochzeit der Creationen. Münster: Donau Verlag, 2003. 144 s. ISBN 3-87170-071-1.
Gestecke: Technik, Gestaltung, Praxis. 1. vyd. Ratingen: BLOOM's GmbH, 2006. 160 s. ISBN 3-9809919-9-7.
Sträusse: Theorie, Gestaltung, Technik. 1. vyd. Ratingen: FMS Floristik Marketing Service, 2005. 160 s. ISBN 3-9809010-9-2.
BITTNEROVÁ, M. -- ŠEBESTOVÁ KINDELMANNOVÁ, H. -- KUNTE, L. -- KUŤKOVÁ, T. -- MARTINEK, J. -- NEUGEBAUEROVÁ, J. a kol. Floristika: [učebnice floristiky v podání předních českých floristů]. Praha: Profi Press, 2011. 406 s. ISBN 978-80-86726-43-4.
Velká kniha sušených rostlin. Praha: Ottovo nakladatelství, 2008. 206 s. ISBN 978-80-7360-772-2.
HAAKE, K. -- PIKOVÁ, H. Floristické techniky: materiály, nářadí, postupy. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2013. 153 s. Basics - moderní vzdělávání pro praxi. ISBN 978-80-86726-55-7.
HAAKE, K. Květiny pro nevěstu: technika, estetika, praxe. Praha: Profi Press, 2011. 192 s. Profil floral Basics - vzdělávání pro praxi. ISBN 978-80-86726-42-7.
HAAKE, K. -- KAMÍNEK, V. -- PIKOVÁ, H. To je floristika!: tvorba a technika v 850 vyobrazeních. Praha: Profi Press, 2010. 320 s. Profil floral basics. ISBN 978-80-86726-39-7.
Trauerfloristik mit frischen Werkstoffen. 1. vyd. Ratingen: Bloom's GmbH, 191 s. ISBN 3-9810443-4-7.

Doporučená:
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. ZAHRADNICKÁ FAKULTA. Taxon Web: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0084 [online]. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, 2013. Dostupné z: http://www.taxonweb.cz

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-FT-FT Floristická tvorba, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 27. 4. 2020.

Typ výstupu: