Sylabus předmětu FLA1 - Floristický ateliér 1 (ZF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
FLA1
Název předmětu česky:
Floristický ateliér 1
Název předmětu anglicky:
Floristry atelier 1
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc. (cvičící, zkoušející)
Ing. Jiří Martinek, Ph.D. (cvičící, garant, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučujícíAkceČetnost
Kapacita
Středa
10.00-12.50ZFD11 (Led)CvičeníKaždý týden
35
Středa
10.00-12.50
ZFD11 (Led)J. Martinek
Cvičení
Každý týden
35
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je osvojit si základní pravidla a principy vytváření velkých aranžérských děl krok za krokem na praktických příkladech vyžádaných floristickou praxí - od libreta (inspirace, ideová skica), přes projekční činnost (rozkreslení detailů, materiálová specifikace a rozpočet), až po vlastní realizaci návrhu (vazba a aranžování květin). Důraz je kladen především na získání praktických zkušeností při práci na skutečných objektech a při práci ve větším kolektivu.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do problematiky (dotace 0/3)
 
a.Seznámení studentů s novými trendy ve floristice
b.
Představení modelových objektů ke zpracování
c.
Seznámení studentů s akcemi, které proběhly v minulých letech
d.Rozdělení studentů do skupin k vybraným tématům

2.Fáze tvorby dokumentace (dotace 0/12)
 
a.
Vytvoření námětu a komunikace se zadavatelem
b.
Libreto k akci
c.
Studie proveditelnosti
d.
Projektová dokumentace k realizaci

3.Fáze rozpočtová (dotace 0/6)
 
a.
Průzkum trhu s floristickým zbožím
b.
Sestavení přehledu potřebných materiálů
c.Sestavení rámcového rozpočtu

4.Fáze realizační (dotace 0/18)
 
a.
Předpřipravení částí květinových dekorací na ZF MENDELU
b.
Převoz na místo realizace
c.
Dokončení květinových dekorací v místě konání akce

5.
Prezentace realizovaného projektu (dotace 0/3)
 
a.
Finalizace projektové dokumentace
b.
Vytvoření prezentace a její předvedení

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
seminář
3 h
práce v terénu
20 h
konzultace
40 h
kolokvium
2 h
veřejná prezentace (ústní)
5 h
příprava prezentace
10 h
zpracování projektů
45 h
zpracování seminární práce
15 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Udělení zápočtu je podmíněno 100% docházkou ve cvičeních, odevzdáním vlastního projektu ve stanovené podobě (e-prezentace v programu PowerPoint) a absolvováním závěrečného kolokvia, na kterém každá skupina prezentuje vlastní návrh (stručný popis, problémy při řešení, atd.).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
WAGENER, K. Floral art. 1. vyd. Stuttgart: Ulmer, 2008. 351 s. ISBN 978-3-8001-5687-0.
Florales Handwerk: Techniken. Konstrukte. Inspirationen = Floral craftsmanship. 1. vyd. Münster: FloralDesign-Ed., 2008. 319 s. ISBN 978-3-938521-18-2.
Florist - Ratgeber. Sag "Ja" mit blumen. 1. vyd. Profi Press, s.r.o., 2010. 113 s. ISBN 978-80-86726-36-6 Překlad:HEZKÁ, M. -- MARTÍNEK, J. -- PIKOVÁ, H. a kol.
HAAKE, K. -- PIKOVÁ, H. Floristické techniky: materiály, nářadí, postupy. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2013. 153 s. Basics - moderní vzdělávání pro praxi. ISBN 978-80-86726-55-7.
BITTNEROVÁ, M. -- ŠEBESTOVÁ KINDELMANNOVÁ, H. -- KUNTE, L. -- KUŤKOVÁ, T. -- MARTINEK, J. -- NEUGEBAUEROVÁ, J. a kol. Floristika: [učebnice floristiky v podání předních českých floristů]. Praha: Profi Press, 2011. 406 s. ISBN 978-80-86726-43-4.
Practical floriculture: a guide to the successful cultivation of florists' plants for the amateur and professional florists. Whitefish, USA: Kessinger Legacy Reprints, 2010. 1 s. ISBN 9781163907573.
HAAKE, K. Techniken : Materialien, Werkzeuge, Handgriffe. 1. vyd. Profi Press s.r.o., 2013. 153 s. ISBN 978-80-86726-55-7 Překlad:PIKOVÁ, H. -- MARTINEK, J.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-FT-FT Floristická tvorba, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky: Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 27. 4. 2020.

Typ výstupu: