Sylabus predmetu KSZP - K-Skladování zahradnických produktů (ZF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
KSZP
Název předmětu česky:
K-Skladování zahradnických produktů
Název předmětu anglicky:
Storage of Horticultural Products p/t
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 18/9 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Ing. Pavel Híc, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Vyučující: Ing. Pavel Híc, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Miroslav Horák, Ph.D. (cvičící)
Ing. Petr Šnurkovič, Ph.D., DiS. (cvičící)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnost
Vyučující
AkceČetnost
Kapacita
Pátek
8.00-11.50
ZFAA2 (Led)
není určen
Přednáška
Nepravidelně
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty s posklizňovými principy uchovávání ovoce a zeleniny a fyziologickými odezvami na činitele vnějšího prostředí.
Technologie skladování podává přehled o technických podmínkách řízení mikroklimatických podmínek v chlazených a nechlazených prostorách.
 
Obsah předmětu:
1.Fyziologické pochody ve sklizeném ovoci a zelenině (dotace 4/2)
 
a.
Plynné složky a intenzita dýchání
b.Hodnocení metabiotických cyklů podle aerobního a anaerobního dýchání
c.Vyjádření dýchání Klasifikace zahradnických plodin podle intenzity dýchání
d.
Dýchání a ovlivňující faktory
e.
Tolerance plodu k anaerobním podmínkám
f.Jednorázové ošetření oxidem uhličitým
g.Vnitřní atmosféra plodu
h.
Výdej tepla z plodiny
i.
Výpar z plodin

2.
Vlastnosti vlhkého vzduchu (dotace 4/2)
 
a.
Měrná vlhkost vzduchu
b.
Tepelný obsah vzduchu (entalpie)
c.
Diagram i-x, Mollierův diagram
d.
Změny vlhkého vzduchu v chladírenské komoře
e.
Důsledky změn vlhkého vzduchu v chladírenské komoře

3.
Technika chlazení (dotace 2/2)
 
a.
Přímé chlazení - nepřímé chlazení, kompresorové chlazení
b.Výpočet užitečného chladícího výkonu výparníku s nucenou cirkulací vzduchu
c.Chladící výkon výparníku

4.
Tepelná bilance chladírenské komory (dotace 1/2)
 
a.
Odvedení tepla ze sklizených plodin
b.
Odvedení dýchacího tepla
c.
Chladiva, fyzikální vlastnosti
d.
Odstranění vlhkosti z okruhu chladiva
e.
Větrání venkovním vzduchem
f.
Ztráty tepla větráním venkovním vzduchem
g.
Ztráty tepla prostupem přes stěny chladírenské komory

5.
Technická zařízení pro úpravu atmosféry (dotace 1/1)
 
a.
Plynotěsnost chladírenské komory
b.
Způsoby přípravy plynné směsi
c.Upravená plynná směs v neplynotěsných komorách
d.
Prostorové a stavební řešení chladírny
e.
Dispozice chladících systémů - centrální chlazení - decentralizované chlazení
f.
Technická úprava atmosféry
g.Přednosti a nedostatky biologické úpravy atmosféry
h.
Přednosti a nedostatky technické úpravy atmosféry

6.Dozrávání plodin (dotace 2/0)
 
a.
Fysiologické předpoklady
b.
Technické provedení, technologické vybavení dozrávacích komor

7.
Skladování jádrového ovoce, peckového ovoce a ostatní zahradnických produktů (dotace 2/0)
8.Skladování zeleninových druhů (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
přednáška18 h
cvičení
9 h
konzultace
20 h
příprava na zkoušku55 h
příprava na průběžný test
20 h
zpracování protokolů
18 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Písemná a ústní zkouška.
Ukončení cvičení zápočtem: Zpracování protokolů z laboratorního cvičení.
2 protokoly, rozsah: 2 strany A4/cvičení
Minimální požadavky na splnění zkoušky:
A: 90-100% (správných odpovědí)
B: 80-90%
C: 70-80%
D: 60-70%
E: 50-60%
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BÖTTCHER, H. Frischhaltung und Lagerung von Gemuse. Verlag Eugen Ulmer, 1996. 252 s. ISBN 3-8001-5820-5.
OSTERLOH, H. Obstlagerung. Deutscher Landwirtschaftverlag Berlin , 1980. 238 s.
GOLIÁŠ, J. Skladování ovoce v řízené atmosféře. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Brázda, 2011. 128 s. Vydání první. ISBN 978-80-209-0386-0.
Vegetable crops. 3. vyd. New York: McGraw-Hill, 1939. 578 s. Agriculture science.

Doporučená:
Goliáš,J, Skladování, Brno: Ediční středisko. 1998

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZI-Z Zahradnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 27. 4. 2020.

Typ výstupu: