Sylabus predmetu SZP - Skladování zahradnických produktů (ZF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SZP
Název předmětu česky:
Skladování zahradnických produktů
Název předmětu anglicky:
Storing of Horticultural Products
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu: Ing. Pavel Híc, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta: Zahradnická fakulta
Vyučující:
Ing. Pavel Híc, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Miroslav Horák, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jarmila Kožíšková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Daniel Seriš (cvičící)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnostVyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Čtvrtek8.00-9.50
ZFAB2 (Led)
P. Híc, J. KožíškováPřednáškaKaždý týden30
Čtvrtek
10.00-11.50
ZFAB2 (Led)
P. Híc, M. Horák, D. Seriš
Cvičení
Každý týden
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Plynné složky a intenzita dýchání.
2. Vlastnosti vlhkého vzduchu v chladírně.
3. Technika chlazení.
4. Tepelná bilance chladírenské komory.
5. Technická zařízení pro úpravu atmosféry.
6. Dozrávání plodin.
7. Skladování jádrového ovoce, peckového ovoce a ostatní zahradnických produktů.
8. Skladování zeleninových druhů.
 
Obsah předmětu:
1.Plynné složky a intenzita dýchání (dotace 2/2)
 
a.
Respirační kvocient, vyjádření koncentrace plynů
b.
Klimakterický a neklimakterický typ

2.
Vlastnosti vlhkého vzduchu (dotace 2/2)
 
a.
Měrná vlhkost vzduchu
b.
Tepelný obsah vzduchu (entalpie)
c.
Diagram i-x, Mollierův diagram
d.Změny vlhkého vzduchu v chladírenské komoře
e.
Důsledky změn vlhkého vzduchu v chladírenské komoře

3.
Technika chlazení (dotace 2/0)
 
a.
Přímé chlazení - nepřímé chlazení, kompresorové chlazení
b.
Výpočet užitečného chladícího výkonu výparníku s nucenou cirkulací vzduchu
c.
Chladící výkon výparníku

4.
Tepelná bilance chladírenské komory (dotace 2/2)
 
a.
Odvedení tepla ze sklizených plodin
b.
Odvedení dýchacího tepla
c.
Chladiva, fyzikální vlastnosti
d.
Odstranění vlhkosti z okruhu chladiva
e.
Větrání venkovním vzduchem
f.
Ztráty tepla větráním venkovním vzduchem
g.
Ztráty tepla prostupem přes stěny chladírenské komory

5.
Technická zařízení pro úpravu atmosféry (dotace 2/2)
 
a.
Plynotěsnost chladírenské komory
b.
Způsoby přípravy plynné směsi
c.
Upravená plynná směs v neplynotěsných komorách
d.
Dispozice chladících systémů - centrální chlazení - decentralizované chlazení
e.
Technická úprava atmosféry
Přednosti a nedostatky biologické úpravy atmosféry
Přednosti a nedostatky technické úpravy atmosféry

6.
Dozrávání plodin (dotace 2/2)
 
a.
Fysiologické předpoklady
b.
Technické provedení, technologické vybavení dozrávacích komor

7.Skladování jádrového ovoce, peckového ovoce a ostatní zahradnických produktů (dotace 4/4)
 
a.-- podcelky nezadány --

8.Skladování zeleninových druhů 0 (dotace 2/2)
 
a.Hypobarické skladování listové zeleniny
b.
Tlakové chlazení ve velkobjemových bednách
c.
Skladování cibule
d.plodová zelenina, využití ethylenu pro rajčata

9.Fysiologická onemocnění jádrového ovoce (dotace 2/0)
 
a.
Podmínky vzniku spály
b.
Biochemické podklady vzniku radikálů
c.Omezení spály
d.
Chladový stress, podmínky vzniku, kritické hodnoty

10.
Obalové prostředky a tržní úprava ovoce a zeleniny.Toto téma bylo inovováno v rámci realizace projektu č. CZ. 1.07/2.2.00/15.0122 (dotace 2/2)
 
a.Optimální plynná směs v obalu
b.
Spotřebitelské balení
c.
Péče o skladové prostory

11.
Technická zařízení pro úpravu atmosféry (dotace 2/0)
 
a.
Generátory atmosféry
b.
Vylučobvání oxidu uhličitého z prostoru chladírenské komory
c.
Technologické výpočty plynných směsí.

12.Metody pro zpomalení zrání ovoce (dotace 1/1)
 
a.
Předsklizňové ošetření AVG
b.Prostředky po sklizni 1-MCP, podmínky pro aplikaci
c.
Hodnocení stupně zralosti podle plynných metabolitů

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška28 h
cvičení28 h
odborná exkurze
10 h
konzultace
6 h
příprava na zkoušku
30 h
příprava na průběžné hodnocení5 h
příprava na průběžný test
10 h
příprava prezentace
6 h
zpracování protokolů
12 h
zpracování seminární práce
5 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Účast na přednáškách.
Účast na laboratorních cvičeních.
Zápočet a protokoly, písemná a ústní zkouška
Minimální požadavky na splnění zkoušky:
A: 90-100% (správných odpovědí)
B: 80-90%
C: 70-80%
D: 60-70%
E: 50-60%
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
GOLIÁŠ, J. Skladování ovoce v řízené atmosféře. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Brázda, 2011. 128 s. Vydání první. ISBN 978-80-209-0386-0.
Postharvest technology of horticultural crops. 3. vyd. Oakland, CA: University of California Division of Agriculture and Natural Resources, 2001. 535 s. ISBN 1-879906-51-1.
KADER, A A. Postharvest Technology of Horticultural Crops. Oakland: University of California Press, 1992. 7 s. ISBN 0-931876-99-0.
THOMPSON, A K. Controlled atmosphere storage of fruits and vegetables. Oxon: CAB International, 278 s. ISBN 0851992676.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-Z-JRPZ Jakost rostlinných potravinových zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-ZI-Z Zahradnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 11. 6. 2020.

Typ výstupu: