Sylabus predmetu ZAPRK - Základy prostorové kompozice (ZF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZAPRK
Název předmětu česky: Základy prostorové kompozice
Název předmětu anglicky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Iva Novotná (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Barbara Ševčíková, Ph.D. (garant)
Ing. Helena Vrablcová (cvičící)
Prerekvizity: AKR19
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Obor
RočníkSkupina
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Čtvrtek
9.00-11.50
A418
B-KA
1
2
I. NovotnáCvičeníKaždý týden20
Čtvrtek
9.00-11.50A418a
B-KA
1
3
H. Vrablcová
Cvičení
Každý týden15
Čtvrtek
12.00-14.50A418B-KA
1
1
Cvičení
Každý týden20
Čtvrtek12.00-14.50A418aB-KA
B-KA
1
1
4
 
H. Vrablcová
Cvičení
Každý týden
16
Čtvrtek15.00-15.50M2.11
B-KA
1
 
Přednáška
Každý týden50
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Dovednost vytvoření harmonické kompozice je základním předpokladem kvalitního tvůrčího procesu zahradního architekta. Teoreticky i prakticky zaměřený předmět proniká do primárních zákonitostí kompozice, objasňuje její základní prvky, jejich vlastnosti a způsob vnímání lidským zrakem. Druhá část přednášek se věnuje způsobům organizace kompozičních prvků, jejich vzájemným interakcím i specifikům působení na pozorovatele. Stručně jsou charakterizovány základní momenty, které je třeba sledovat před započetím a v průběhu vlastní tvorby -- jednotnost a pestrost návrhu při citlivém rozlišení požadavků genia loci. Důraz je kladen na rozvoj tvůrčích schopností, citu a vnímavosti studentů ke svému okolí. Závěrečné cvičení každoročně modifikované umožňuje vyzkoušet probírané teorie formou 3D tvorby v reálném prostoru.
 
Obsah předmětu:
1.
Širší úvod k prostorové kompozici a definice základních kompozičních prvků (dotace 2/6)
 
a.Bod
b.
Linie
c.
Plocha
d.Objem

2.
Vlastnosti kompozičních prvků a specifika jejich vnímání (dotace 1/3)
 
a.
Počet, pozice, směr
b.
Orientace
c.
Interval, hustota

3.Vlastnosti kompozičních prvků a specifika jejich vnímání II (dotace 1/3)
 
a.Velikost
b.
Tvar
c.
Textura

4.
Vlastnosti kompozičních prvků a specifika jejich vnímání III (dotace 1/3)
 
a.
Barva v zahradě, městě a krajině

5.
Vlastnosti kompozičních prvků a specifika jejich vnímání IV (dotace 2/6)
 
a.Zvuk
b.Světlo
c.Čas a kontinuita
d.
Optické klamy a iluze

6.
Uspořádání kompozičních prvků a cíl návrhu (dotace 1/3)
 
a.
Jednotnost, pestrost, genius loci
b.
Tvarové zákony - subjektivní a objektivní
c.Idea - scénář

7.
Principy organizace základních kompozičních prvků - prostorové (dotace 1/3)
 
a.
Blízkost, podobnost, ohraničení
b.
Ohraničení, sloučení
c.
Kontinuita, kontrast

8.
Principy organizace základních kompozičních prvků - strukturní (dotace 1/3)
 
a.
Rovnováha
b.
Napětí
c.
Rytmus
d.
Měřítko

9.
Principy organizace základních kompozičních prvků - strukturní II (dotace 1/3)
 
a.Proporce

10.Principy organizace základních kompozičních prvků - řád (dotace 1/3)
 
a.Osa
b.
Symetrie, asymetrie
c.
Gradace
d.Transformace

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
12 h
práce v terénu7 h
konzultace3 h
projektová práce25 h
kolokvium
1 h
výstava
7 h
veřejná prezentace (ústní)
1 h
příprava na zkoušku
20 h
příprava na průběžné hodnocení23 h
příprava prezentace
1 h
zpracování projektů
40 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínky zápočtu:
- účast na cvičeních (90%), odevzdání kompletního portfolia prací v požadované kvalitě (specifikováno v každoročně aktualizovaném harmonogramu)

Zkouška:
Ústní - analýza předložené kompozice a doplňující otázky
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BELL, S. Elements of visual design in the landscape. 2. vyd. London: Routledge, 2004. 196 s. ISBN 978-0-415-32518-9.
LOIDL, H. -- BERNARD, S. Opening spaces : design as landscape architecture. Basel: Birkhäuser, 2003. 184 s. ISBN 3-7643-7013-0.
NORBERG-SCHULZ, C. -- KRATOCHVÍL, P. -- HALÍK, P. Genius loci: krajina, místo, architektura. 2. vyd. Praha: Dokořán, 2010. 219 s. ISBN 978-80-7363-303-5.
DEE, C. To design landscape : art, nature & utility. London: Routledge, 2012. 270 s. ISBN 978-0-203-80620-3-.
Envisioning the garden: line, scale, distance, form, color, and meaning. W.W. Norton & Company, 2011. 143 s. ISBN 978-0-393-73342-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-KA Krajinářská architektura, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 27. 4. 2020.

Typ výstupu: