Sylabus predmetu TECNN - Technologie nealkoholických nápojů (ZF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
TECNN
Název předmětu česky:
Technologie nealkoholických nápojů
Název předmětu anglicky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Ing. Pavel Híc, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta: Zahradnická fakulta
Vyučující:
Ing. Pavel Híc, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Miroslav Horák, Ph.D. (cvičící)
Ing. Daniel Seriš (cvičící)
Ing. Petr Šnurkovič, Ph.D., DiS. (přednášející)
Prerekvizity:
AKR19
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa
8.00-9.50
ZFAC4 (Led)
P. Híc, P. Šnurkovič
Přednáška
Každý týden20
Středa
10.00-10.50
ZFAC4 (Led)
P. Híc, M. Horák, D. SerišCvičení
Každý týden
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je obeznámit studenty s technologií výroby nealkoholických nápojů. Cvičení je zaměřené na základné laboratorní analýzy a výrobu nápoje s ovoce.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod, definice nealko nápojů, jejich rozdělení, právní požadavky, zastoupení na trhu. (dotace 2/1)
2.
Voda, úprava vody, požadavky na jakost pitní vody. (dotace 2/1)
3.Suroviny, přísady, pomocné látky. (dotace 2/1)
4.
Výroba ovocných polotovarů a koncentrátů, jejich skladování. (dotace 4/2)
5.Výroba ovocných nápojů, zahušťování, čiření, filtrace, plnění do obalů. (dotace 4/2)
6.Stabilizace nápojů, pasterace. (dotace 2/1)
7.
Sycené nápoje. (dotace 2/1)
8.
Adulterizace nealkoholických nápojů. (dotace 2/1)
 
a.Toto téma bylo inovováno v rámci realizace projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0122

9.
Zeleninové šťávy, nealkoholické pivo, čaje, káva. (dotace 4/2)
 
a.
Toto téma bylo inovováno v rámci realizace projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0122

10.
Obaly a obalový materiál. (dotace 2/1)
11.
Oborová exkurze v 2. ročníku bakalářského studia. (dotace 0/10)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
0 h
cvičení
14 h
0 h
odborná exkurze
8 h
0 h
odborná praxe8 h
0 h
konzultace3 h
0 h
příprava na zkoušku
35 h
0 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
0 h
zpracování protokolů
6 h
0 h
Celkem
112 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Udelenie zápočtu:
Povinná učasť na cvičeních, odevzdání protokolů, zápočtový test minimálne na 65%.
Ukončenie předmetu: Získaný zápočet a ústní zkouška.
Minimální požadavky na splnění zkoušky:
A: 90-100% (správných odpovědí)
B: 80-90%
C: 70-80%
D: 60-70%
E: 50-60%
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VARZAKAS, T. -- TZIA, C. Handbook of food processing: food safety, quality, and manufacturing processes. ISBN 978-1-4987-2178-3. URL: https://doi.org/10.1201/b19398.
Chemistry and technology of soft drinks and fruit juices. 2. vyd. Oxford, UK: Blackwell Pub., 2005. 374 s. ISBN 1-4051-2286-2.
ROP, O. -- HRABĚ, J. Nealkoholické a alkoholické nápoje. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. 129 s. ISBN 978-80-7318-748-4.
HRUDKOVÁ, A. -- MARKVART, J. Nealkoholické nápoje. 1. vyd. Praha: SNTL, 1989. 557 s.
Technológia výroby nealkoholických nápojov. 1. vyd. Nitra: Slovenská pol'nohospodárska univerzita v Nitre, 2007. 91 s. ISBN 978-80-8069-882-9.
The soft drinks companion: a technical handbook for the beverage industry.  Boca Raton, FL. 2005. ISBN 978-0-203-49212-3. URL: http://dx.doi.org/10.1201/9780203492123.
SKALKA, M. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a příslušné vyhlášky : Příručka pro podnikatele v konzervárenství, mrazírenství a ve výrobě nealkoholických nápojů. 1. vyd. Uh.Hradiště: b.n., 1998. 79 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Specializace NZTKP Zpracovatelské technologie a kvalita potravin, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Specializace NZTKP Zpracovatelské technologie a kvalita potravin, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020 (a starší)
Místo výuky: Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 27. 4. 2020.

Typ výstupu: