Sylabus předmětu AJOKM - Anglický jazyk - odborná konverzace - mgr. (ZF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: AJOKM
Název předmětu česky:
Anglický jazyk - odborná konverzace - mgr.
Název předmětu anglicky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/10 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. Lea Hasíková (cvičící, zkoušející)
Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: AKR19
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
10.00-11.50
ZFAA1 (Led)
Cvičení
Každý týden30
Sobota
14.00-16.50
ZFAA1 (Led)
Přednáška
Nepravidelně42
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je prohloubit znalosti obecného i odborného jazyka získané během předchozího studia. Předmět je zaměřen především na mluvený jazyk, konverzaci na odborná témata a prezentační dovednosti.
 
Obsah předmětu:
1.
ÚVOD (dotace 0/2)
2.
BOTANY (dotace 0/2)
3.
BIOCLIMATOLOGY (dotace 0/2)
4.
DENDROLOGY + PLANT PHYSIOLOGY (dotace 0/2)
5.
GENETICS (dotace 0/2)
6.MICROBIOLOGY + PEDOLOGY (dotace 0/2)
7.
FLORICULTURE (dotace 0/0)
8.
OLERICULTURE + GREENHOUSE HORTICULTURE (dotace 0/2)
9.
POMOLOGY (dotace 0/2)
10.
VINICULTURE (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
cvičení
24 h
10 h
příprava prezentace
4 h
0 h
Celkem
28 h
10 h
 
Požadavky na ukončení:
Prezentace na hodině
Ústní zkouška vycházející z probraných témat
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
JANÁSKOVÁ, P. English for horticulture and landscape architecture. 2. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 199 s. ISBN 978-80-7375-023-7.
DOSTÁLKOVÁ, J. Anglicko-český zahradnický slovník: [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]. Průhonice: Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, 1992. 56 s. ISBN 80-85116-05-7.
Česko-anglický zahradnický slovník: [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]. Průhonice: VÚOZ, 1995. 49 s. ISBN 80-85116-07-3.
O'DELL, F. Academic vocabulaty in use: 50 units of academic vocabulary reference and practice : self-study and classroom use. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 176 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program N-ZIZ Zahradnické inženýrství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021
Program N-ZIZ Zahradnické inženýrství, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020 (a starší)
Místo výuky:
Brno, Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 27. 4. 2020.

Typ výstupu: