Sylabus předmětu HPOP - Hydrologie a protierozní ochrana půdy (LDF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          


Kód předmětu:
HPOP
Název předmětu česky: Hydrologie a protierozní ochrana půdy
Název předmětu anglicky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Ing. Jan Deutscher, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Ondřej Hemr (cvičící)
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: Státní bakalářská zkouška a ne Lesnická hydrologie
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Obor
RočníkVyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Úterý11.00-12.50B35
N-LSNI
N-LSNI
 
 
1
1
1
2
Přednáška
Každý týden
48
Středa
9.00-10.50B36
N-LSNI
N-LSNI
 
 
1
1
1
2
Cvičení
Každý týden26
Středa
15.00-17.50
B21
N-LI-LI
N-LSNI
1
1
PřednáškaNepravidelně
24
Čtvrtek
15.00-16.50
B43
N-LSNI
 
 
1
1
2
Cvičení
Každý týden
27
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Specializace N-LSNI-TS Lesní inženýrství tropů a subtropů, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Specializace N-LSNI-LI Lesní inženýrství, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Specializace N-LSNI-LI Lesní inženýrství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 8. 4. 2020.

Typ výstupu: