Sylabus předmětu ORDF - Obhajoba rozpracované dis. práce pro F (PEF - 2020/2021 - doktorská studia)Help


     Čeština          


Kód předmětu:
ORDF
Název předmětu česky:
Obhajoba rozpracované dis. práce pro F
Název předmětu anglicky:
Semi-finished dissertation defence
Semestr:
2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Děkanát PEF (PEF)
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor D-HPS-F Finance, prezenční forma, počáteční období 2019/2020 - doktorská studia
Obor D-HPS-F Finance, kombinovaná forma, počáteční období 2019/2020 - doktorská studia
 
Vyučován v předchozích obdobích: 2019/2020 - doktorská studia, 2018/2019 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 7. 4. 2020.

Typ výstupu: