Sylabus předmětu DISA - Business Information Systems (PEF - 2020/2021 - doktorská studia)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
DISA
Název předmětu česky:
Business Information Systems
Název předmětu anglicky:
Business Information Systems
Semestr:
2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Hlavním cílem předmětu je rozvinout u doktorandů odborný kontakt s rychle se rozvíjejícími informačně-komunikačními technologiemi (ICT) a s jejich implementací v informačních systémech (IS) různých typů a orientace. Součástí tohoto cíle je rovněž sledování samotného progresu problematiky IS (teorie a praxe) a jeho širší spjatosti se společenskou praxí, tj. s jejím společenským a ekonomickým rozvojem.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Ústní zkouška v rámci Komisionální zkoušky 2
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
CHEN-BURGER, Y. -- ROBERTSON, D. Automating Business Modelling : A Guide to Using Logic to Represent Informal Methods and Support Reasoning.  London. 2005. ISBN 9781846281068. URL: http://dx.doi.org/10.1007/b138799.
Business rules and information systems: aligning IT with business goals. Boston: Addison-Wesley, 348 s. ISBN 0-201-74391-4.
NEGNEVITSKY, M. Artificial Intelligence: A Guide to Intelligent Systems (2nd Edition). USA: Addison Wesley, 2004. 440 s. ISBN 0-32120-466-2.
PYLE, D. Business modeling and data mining. Amsterdam: Morgan Kaufmann, 2003. 693 s. ISBN 1-55860-653-X.
SHAW, J. -- BECKER, M J. Journal Information Systems and E-Business Management.  [online]. 2009. URL: http://www.springer.com/business/business+information+systems/journal/10257.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor D-EM-ŘEP Řízení a ekonomika podniku, kombinovaná forma, počáteční období 2019/2020 - doktorská studia
Obor D-EM-ŘEP Řízení a ekonomika podniku, prezenční forma, počáteční období 2019/2020 - doktorská studia
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 7. 4. 2020.

Typ výstupu: