Sylabus předmětu ORDEM - Obhajoba rozpracované dis. práce pro EM (PEF - 2020/2021 - doktorská studia)Help


     Čeština          


Kód předmětu:
ORDEM
Název předmětu česky:
Obhajoba rozpracované dis. práce pro EM
Název předmětu anglicky:
Presentation of Advanced Points of Dissertation Thesis
Semestr:
2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující: prof. Ing. Jana Stávková, CSc. (garant)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor D-EM-ŘEP Řízení a ekonomika podniku, prezenční forma, počáteční období 2019/2020 - doktorská studia
Obor D-EM-ŘEP Řízení a ekonomika podniku, kombinovaná forma, počáteční období 2019/2020 - doktorská studia
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 7. 4. 2020.

Typ výstupu: