Sylabus předmětu KZ1F - Komisionální zkouška I pro Finance (PEF - 2020/2021 - doktorská studia)Help


     Čeština          


Kód předmětu:
KZ1F
Název předmětu česky:
Komisionální zkouška I pro Finance
Název předmětu anglicky:
Examination Board I for Finance
Semestr:
2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
souborná zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů), obhajoba (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Garantující ústav:
Děkanát PEF (PEF)
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor D-HPS-F Finance, prezenční forma, počáteční období 2020/2021 - doktorská studia
Obor D-HPS-F Finance, kombinovaná forma, počáteční období 2020/2021 - doktorská studia
 
Vyučován v předchozích obdobích: 2019/2020 - doktorská studia, 2018/2019 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 7. 4. 2020.

Typ výstupu: