Sylabus předmětu EDC-OTA - Obhajoba tezí disertační práce AŘI (PEF - 2020/2021 - doktorská studia)Help


     Čeština          


Kód předmětu: EDC-OTA
Název předmětu česky:
Obhajoba tezí disertační práce AŘI
Název předmětu anglicky:
Defence of Thesis of Dissertation ACI
Semestr: 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Garantující ústav:
Děkanát PEF (PEF)
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující: prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program D-ARI Automatizace řízení a informatika, kombinovaná forma, počáteční období 2020/2021 - doktorská studia
Program D-ARI Automatizace řízení a informatika, prezenční forma, počáteční období 2020/2021 - doktorská studia
 
Vyučován v předchozích obdobích:  (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 7. 4. 2020.

Typ výstupu: