Course syllabus EDC-EKON - Economics (FBE - 2020/2021 - post-graduate studies)


     Czech          


Kód předmětu:
EDC-EKON
Název předmětu česky:
Ekonomie
Název předmětu anglicky:
Economics
Semestr:
2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Garantující ústav:
Ústav ekonomie (PEF)
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. (garant, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program D-EAM Ekonomika a management, prezenční forma, počáteční období 2020/2021 - doktorská studia
Obor D-HPS-F Finance, prezenční forma, počáteční období 2020/2021 - doktorská studia
Program D-EAM Ekonomika a management, kombinovaná forma, počáteční období 2020/2021 - doktorská studia
Obor D-SI-EI Ekonomická informatika, kombinovaná forma, počáteční období 2020/2021 - doktorská studia
Obor D-SI-EI Ekonomická informatika, prezenční forma, počáteční období 2020/2021 - doktorská studia
Obor D-HPS-F Finance, kombinovaná forma, počáteční období 2020/2021 - doktorská studia
 
Vyučován v předchozích obdobích:  (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 7. 4. 2020.

Type of output: