Sylabus predmetu PVRSA - Politické výzvy rozvojového světa v AJ (FRRMS - ZS 2020/2021)


     Čeština          


Kód předmětu:
PVRSA
Název předmětu česky:
Politické výzvy rozvojového světa v AJ
Název předmětu anglicky:
Political Challenges of Developing World in EN
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Program N-METSA International Territorial Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Program N-METSA International Territorial Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 30. 3. 2020.

Typ výstupu: