Course syllabus EKVSA - Public Sector Economy in English (FRDIS - WS 2020/2021)Help


     Czech          


Kód předmětu:
EKVSA
Název předmětu česky: Ekonomie veřejného sektoru v AJ
Název předmětu anglicky:
Public Sector Economy in English
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
žádná
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující: doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
ne Ekonomie veřejného sektoru a (Mikroekonomie v AJ nebo Státní bakalářská zkouška nebo Mikroekonomie)
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 18. 9. 2020.

Type of output: