Sylabus predmetu RRIDSA - Úvod do rozvojových studií v AJ (FRRMS - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RRIDSA
Název předmětu česky:
Úvod do rozvojových studií v AJ
Název předmětu anglicky:
Introduction to Development Studies in English
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
doc. JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Emmanuel Kofi Ankomah, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. (garant)
Mgr. Daniela Ettaleb, PhD. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
ne Úvod do rozvojových studií
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Uvést studenty do problematiky rozvojových studií. Seznámení se základními pojmy, způsoby zkoumání, rozvojovými indexy, nejvýznamnějšími teoriemi, sociálními, historickými, ekonomickými, politickými a kulturními aspekty rozvoje. Představení rozvojových politik mezinárodních organizací a Evropské unie. Charakteristika hlavních rozvojových regionů, zemí BRICS a jejich politického a ekonomického významu. Začlenění rozvojové problematiky do současného světového vývoje - zvyšující se role globalizace, nadnárodních i substátních aktérů, problematika demografického vývoje,migrace a inkoherence nerozvojových politik. Význam nevládních organizací, role ČR v poskytování v poskytování rozvojové pomoci, nejvýznamnější projekty. Hlavní témata rozvoje 21.století.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do kurzu, základní pojmy, rozvoj, rozvojová studia, rozvojové státy (dotace 3/2)
 
a.
Základní pojmy, rozvoj, rozvojová studia, rozvojové státy
b.
Index rozvoje

2.
Teorie rozvoje (dotace 3/1)
3.Rozvojová a humanitární pomoc (dotace 4/3)
 
a.Efektivita rozvojové pomoci
b.
Koherence/inkoherence rozvojové pomoci
c.
Rozvoj v 21. století, rozvojové cíle tisíciletí

4.
Politické a vybrané ekonomické faktory rozvoje (dotace 2/2)
5.
Náboženství, lidská práva a genderová problematika v rozvojových zemích. (dotace 2/1)
6.Demografický vývoj, migrace a rozvoj (dotace 2/1)
7.
Hlavní rozvojové regiony- Afrika, Asie, Latinská Amerika. Velmoci rozvojového světa-Indie a Čína. (dotace 3/3)
8.
Rozvojová politika EU (dotace 2/1)
9.
Česká republika a rozvojové země (dotace 2/1)
10.
Mezinárodní vládní a nevládní organizace a rozvojová problematika (dotace 2/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška28 h
cvičení
12 h
konzultace
12 h
veřejná prezentace (ústní)2 h
příprava na zkoušku
26 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
příprava na průběžný test
8 h
příprava prezentace
6 h
zpracování seminární práce8 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Plnění samostatných úkolů, diskuze a aktivita na seminářích, vypracování skupinové prezentace. Závěrečná zkouška písemnou formou, kombinace otevřených a uzavřených otázek.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
CARBONE, M. Policy Coherence and EU Development Policy. London: Routledge, 2009. 168 s. ISBN 978-0-4154-9533-2.
HAYNES, J. Development studies. 1. vyd. Cambridge, UK: Polity Press, 2008. 237 s. Polity short introductions series. ISBN 978-0-7456-3848-5.
HUNTINGTON, S. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York: Simon and Chuster, 1998. 368 s. ISBN 978-0-6848-4441-1.
POTTER, R B. a kol. Geographies of development: an introduction to development studies. 3. vyd. New York: Prentice Hall, 2008. 545 s. ISBN 978-0-13-222823-7.
POTTER, R B. -- DESAI, V. The companion to development studies. 2. vyd. London: Hodder Education, 2008. 587 s. ISBN 978-0340-88914-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-METSA International Territorial Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Obor B-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Program B-METSA International Territorial Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 30. 3. 2020.

Typ výstupu: