Sylabus predmetu RRIDSA - Úvod do rozvojových studií v AJ (FRRMS - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RRIDSA
Název předmětu česky: Úvod do rozvojových studií v AJ
Název předmětu anglicky:
Introduction to Development Studies in English
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. (garant)
Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
11.00-12.50
Z24 (ČP II.)
S. A. DarkwahPřednáškaKaždý týden
24
Pondělí
13.00-13.50
Z24 (ČP II.)S. A. DarkwahCvičení
Každý týden
24
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Uvést studenty do problematiky rozvojových studií. Seznámení se základními pojmy, způsoby zkoumání, rozvojovými indexy, nejvýznamnějšími teoriemi, sociálními, historickými, ekonomickými, politickými a kulturními aspekty rozvoje. Představení rozvojových politik mezinárodních organizací a Evropské unie. Charakteristika hlavních rozvojových regionů, zemí BRICS a jejich politického a ekonomického významu. Začlenění rozvojové problematiky do současného světového vývoje - zvyšující se role globalizace, nadnárodních i substátních aktérů, problematika demografického vývoje,migrace a inkoherence nerozvojových politik. Význam nevládních organizací, role ČR v poskytování v poskytování rozvojové pomoci, nejvýznamnější projekty. Hlavní témata rozvoje 21.století.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do kurzu, základní pojmy, rozvoj, rozvojová studia, rozvojové státy (dotace 3/2)
 
a.
Základní pojmy, rozvoj, rozvojová studia, rozvojové státy
b.
Index rozvoje

2.
Teorie rozvoje (dotace 3/1)
3.
Rozvojová a humanitární pomoc (dotace 4/3)
 
a.
Efektivita rozvojové pomoci
b.
Koherence/inkoherence rozvojové pomoci
c.
Rozvoj v 21. století, rozvojové cíle tisíciletí

4.Politické a vybrané ekonomické faktory rozvoje (dotace 2/2)
5.
Náboženství, lidská práva a genderová problematika v rozvojových zemích. (dotace 2/1)
6.
Demografický vývoj, migrace a rozvoj (dotace 2/1)
7.Hlavní rozvojové regiony- Afrika, Asie, Latinská Amerika. Velmoci rozvojového světa-Indie a Čína. (dotace 3/3)
8.
Rozvojová politika EU (dotace 2/1)
9.
Česká republika a rozvojové země (dotace 2/1)
10.
Mezinárodní vládní a nevládní organizace a rozvojová problematika (dotace 2/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
12 h
konzultace
12 h
veřejná prezentace (ústní)2 h
příprava na zkoušku
26 h
příprava na průběžné hodnocení10 h
příprava na průběžný test
8 h
příprava prezentace
6 h
zpracování seminární práce8 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Plnění samostatných úkolů, diskuze a aktivita na seminářích, vypracování skupinové prezentace. Závěrečná zkouška písemnou formou, kombinace otevřených a uzavřených otázek.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
CARBONE, M. Policy Coherence and EU Development Policy. London: Routledge, 2009. 168 s. ISBN 978-0-4154-9533-2.
HAYNES, J. Development studies. 1. vyd. Cambridge, UK: Polity Press, 2008. 237 s. Polity short introductions series. ISBN 978-0-7456-3848-5.
HUNTINGTON, S. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York: Simon and Chuster, 1998. 368 s. ISBN 978-0-6848-4441-1.
POTTER, R B. a kol. Geographies of development: an introduction to development studies. 3. vyd. New York: Prentice Hall, 2008. 545 s. ISBN 978-0-13-222823-7.
POTTER, R B. -- DESAI, V. The companion to development studies. 2. vyd. London: Hodder Education, 2008. 587 s. ISBN 978-0340-88914-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-METSA International Territorial Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Obor B-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Program B-METSA International Territorial Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 30. 3. 2020.

Typ výstupu: