Course syllabus KP1Z - Landscape Planning I for LA (FH - SS 2019/2020)


     Czech          English          


Course code: KP1Z
Course title in Czech: Landscape Planning I for LA
Course title in English: Landscape Planning I for LA
Semester:
SS 2019/2020
Mode of completion and number of credits:
Exam (4 credits)
Mode of delivery and timetabled classes:
full-time, 2/1 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Level of course:
bachelor
Course type:
optional
Type of delivery:
consulting
Mode of delivery for our mobility students abroad:
-- item not defined --
Language of instruction: Czech
Course supervisor:
Course supervising department:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Teachers:
Prerequisites:
none
 
Timetable in this semester:
-- item not defined --
 
Aim of the course and learning outcomes:
The course is focused on the basic planning processes working in the Czech Republic (land use planning, land consolidation, heritage management). Special accent is put on the natural, cultural, and aesthetic values protection and development.
 
Course content:
1.
Landscape planning objectives and development (allowance 2/1)
2.
Landscape planning in the Czech Republic and through the world (allowance 2/1)
3.
Sustainable development (allowance 2/1)
 
a.
Theory and actual problems

4.
Land use planning (allowance 2/1)
 
a.Legislative and planning process
b.Landscape and urban optimization - this lecture has been innovated within the project CZ.1.07/2.2.00/15.0122

5.
Land consolidation scheme (allowance 2/1)
6.
Landscape plan (allowance 2/1)
 
a.Content of documentation
b.
Implementation into planning processes

7.
Methods of landscape planning (allowance 4/2)
8.
Strategic planning and regional development (allowance 2/1)
9.
Environmental impact assessment (allowance 2/1)
 
a.
Process EIA and SEA
b.
Content of documentation

10.
Collaborative planning (allowance 2/1)
 
a.
Participatory approach, public input
b.
Collaborative methods and techniques

11.
Landscape character protection (allowance 4/2)
 
a.
Implementation of European Landscape Convention
b.
Landscape character assessment

12.
Landscape restoration programmes (allowance 2/1)
Learning activities and teaching methods:
Type of teaching methodDaily attendance
lecture
28 h
practice
14 h
preparation for exam
35 h
writing of seminar paper
7 h
Total
84 h
 
Assessment methods:
The course is finished with oral exam (60% of the total mark). Total mark includes assessment of the student's activity at the seminars (discussion, problem solving) - 40%.
 
Assessment criteria ratio:
Requirement type
Daily attendance
Total
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
SKLENIČKA, P. Základy krajinného plánování. Praha: Naděžda Skleničková, 2003. 321 p. ISBN 80-903206-1-9.
RUŽIČKA, M. Krajinnoekologické plánovanie - LANDEP I. Biosféra, 2000. 119 p. ISBN 80-968030-2-6.
MIKLÓS, L. -- IZAKOVIČOVÁ, Z. Krajina ako geosystém. 1st ed. Bratislava: Veda, 1997. 152 p. ISBN 80-224-0519-1.
THE LANDSCAPE INSTITUTE AND THE INSTITUTE OF EMA, G. Guidelines for Landscape and Visual Impact Assessment. Spon Press, 2002. 166 p. ISBN 0-415-23185-X.
SALAŠOVÁ, A. Krajinné plánování. 100 p. PHARE ;. ISBN 80-7078-371-0.
MÍCHAL, I. -- LÖW, J. Krajinný ráz. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2003. 552 p. ISBN 80-86386-27-9.
SALAŠOVÁ, A. -- KUČERA, P. -- ŠTĚPÁN, M. Krajinný plán a jeho možnosti. Životné prostredie: revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie = The Environment : Revue for theory and care of the environment. 2007. no. 3, p. 152--158. ISSN 0044-4863.
SALAŠOVÁ, A. Strategický plán krajiny. In Trendy a tradice 2009. Lednice: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, 2009, p. 156--161. ISBN 978-80-7375-322-1.
NAWRATH, M. -- CLARK, S. Tvorba vize komunity. Brno: Nadace Partnerství, 2004. 119 p. ISBN 80-239-2067-7.

Recommended:
Dohnál J. Postup krajinného plánování. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
Dohnál J. Úpravy venkovských sídel 1.část. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
Dohnál J. Úpravy venkovských sídel 2.část. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
Matějka D. Hodnoty krajiny. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
Matějka D. Komponované krajiny. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
relevantní zákonné normy (Stavební zákon, zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o pozemkových úpravách apod.) v platném znění

Course listed in study plans for this semester:
-- item not defined --
 
Course listed in previous semesters:
Teaching place:
Lednice


Last modification made by Josef Knézlík on 02/26/2020.

Type of output: