Sylabus predmetu OSEK - Odborný seminář - Ekonomie (PEF - ZS 2020/2021)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: OSEK
Název v jazyce výuky: Specialized Seminary - Economics
Název česky: Odborný seminář - Ekonomie
Název anglicky: Specialized Seminary - Economics
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (2 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2020/2021
Vyučující: Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: (Obchodní jazyk - angličtina nebo Obchodní jazyk - angličtina nebo Světový jazyk - Angličtina 1 nebo Světový jazyk - Angličtina K 1 nebo Angličtina 1, EI) a Mikroekonomie IMakroekonomie I
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je uvedení studentů do anglické terminologie používané v ekonomické teorii. Studenti si osvojí významnou část anglické terminologie v oblasti mikroekonomie, makroekonomie a hospodářské politiky. Osvojení anglické terminologie poskytne studentům vybavení pro řešení ekonomických otázek v anglickém jazyce.
 
Obsah předmětu:
1.Ekonomie jako věda, tržní mechanismus a nabídka a poptávka (dotace 0/4)
2.Lidská podstata a užitek, neuroekonomie (dotace 0/2)
3.Spotřebitel, preference, indiferenční analýza a individuální poptávka (dotace 0/2)
4.Podnikatel, firma, tržní struktura a nabídka (dotace 0/2)
5.Trhy výrobních faktorů, všeobecná rovnováha (dotace 0/2)
6.Tržní selhání (dotace 0/2)
7.Nezaměstnanost (dotace 0/2)
8.Ekonomie růstu (dotace 0/2)
9.Inflace, peníze a bankovní systém (dotace 0/2)
10.AS-AD model a hospodářské politiky (dotace 0/2)
11.Konec růstu (dotace 0/2)
12.Ekonomie přírodních zdrojů a vyčerpání zdrojů (dotace 0/2)
13.Test (dotace 0/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost samostatné práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní všeobecné znalosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Student je schopen dovodit důsledky použití vybraných nástrojů hospodářské politiky v praxi
-Student je schopen v anglickém jazyce vysvětlit základní ekonomické problémy a jejich mechanismy
-Student umí zpracovat krátké přehled literatury v anglickém jazyce v oblasti ekonomické teorie
-Student zná základní odbornou terminologii v oblasti ekonomické teorie

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     seminář28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku18 h
     zpracování seminární práce10 h
Celkem56 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet je udělován při získání alespoň 16 bodů v součtu ze tří aktivit: aktivita na semináři (max 13b.); jednostránková esej (max 7b.) a závěrečný test (max 10 b.).

Předmět není možné studovat během zahraničního výjezdu.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZŠEVELA, M.Microeconomics I : (introductory course).BrnoMendelova univerzita v Brně2012978-80-7157-819-2
ZROZMAHEL, P.MacroeconomicsIn BrnoMendel University of Agriculture and Forestry200480-7157-817-7
DSCREPANTI, E. -- ZAMAGNI, S. -- FIELD, D.An outline of the history of economic thoughtOxfordClarendon Press20040-19-877455-9
DTISDELL, C A. -- HARTLEY, K.Microeconomic policy: a new perspectiveCheltenham, UKEdward Elgar978-1-85278-561-1
DMACHAY, M. Specialized Seminary: Economics. Brno: Ústav ekonomie, 2018. 53 s. E-opora.

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 12. 2. 2020.

Typ výstupu: