Sylabus predmetu OSEK - Odborný seminář - Ekonomie (PEF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: OSEK
Název předmětu česky:
Odborný seminář - Ekonomie
Název předmětu anglicky: Specialized Seminary - Economics
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující: Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
(Obchodní jazyk - angličtina nebo Obchodní jazyk - angličtina nebo Světový jazyk - Angličtina 1 nebo Světový jazyk - Angličtina K 1 nebo Angličtina 1, EI) a Mikroekonomie IMakroekonomie I
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je uvedení studentů do anglické terminologie používané v ekonomické teorii. Studenti si osvojí významnou část anglické terminologie v oblasti mikroekonomie, makroekonomie a hospodářské politiky. Osvojení anglické terminologie poskytne studentům vybavení pro řešení ekonomických otázek v anglickém jazyce.
 
Obsah předmětu:
1.
Ekonomie jako věda, tržní mechanismus a nabídka a poptávka (dotace 0/4)
2.
Lidská podstata a užitek, neuroekonomie (dotace 0/2)
3.
Spotřebitel, preference, indiferenční analýza a individuální poptávka (dotace 0/2)
4.
Podnikatel, firma, tržní struktura a nabídka (dotace 0/2)
5.
Trhy výrobních faktorů, všeobecná rovnováha (dotace 0/2)
6.
Tržní selhání (dotace 0/2)
7.Nezaměstnanost (dotace 0/2)
8.
Ekonomie růstu (dotace 0/2)
9.
Inflace, peníze a bankovní systém (dotace 0/2)
10.
AS-AD model a hospodářské politiky (dotace 0/2)
11.
Konec růstu (dotace 0/2)
12.Ekonomie přírodních zdrojů a vyčerpání zdrojů (dotace 0/2)
13.
Test (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
seminář
28 h
příprava na zkoušku
18 h
zpracování seminární práce
10 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet je udělován při získání alespoň 16 bodů v součtu ze tří aktivit: aktivita na semináři (max 13b.); jednostránková esej (max 7b.) a závěrečný test (max 10 b.).

Předmět není možné studovat během zahraničního výjezdu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ŠEVELA, M. Microeconomics I : (introductory course). Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. 120 s. ISBN 978-80-7157-819-2.
ROZMAHEL, P. Macroeconomics. In Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry, 2004. 135 s. ISBN 80-7157-817-7.

Doporučená:
SCREPANTI, E. -- ZAMAGNI, S. -- FIELD, D. An outline of the history of economic thought. Oxford: Clarendon Press, 2004. 441 s. ISBN 0-19-877455-9.
TISDELL, C A. -- HARTLEY, K. Microeconomic policy: a new perspective. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 457 s. ISBN 978-1-85278-561-1.
MACHAY, M. Specialized Seminary: Economics. Brno: Ústav ekonomie, 2018. 53 s. E-opora.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018
Obor B-HPS-VS Veřejná správa, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-MO Management obchodní činnosti, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-SE Sociálně ekonomický obor, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-MCR Management cestovního ruchu, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-HPS-F Finance, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 22. 5. 2020.

Typ výstupu: