Sylabus predmetu RRGRA - Globalizace a regionalizace v AJ (FRRMS - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RRGRA
Název předmětu česky: Globalizace a regionalizace v AJ
Název předmětu anglicky:
Globalization and Regionalism in English
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 3/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu:
Mgr. Vladimir Đorđević, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. Vladimir Đorđević, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D. (přednášející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět přiblíží a vyjasní posluchačům procesy globalizace a regionalizace v současném světovém uspořádání. Přednášky budou rozděleny do několika tématických okruhů. Jednotlivé bloky mají za cíl vysvětlit počátky globalizace, současné trendy a předpoklady budoucího společenského a ekonomického vývoje. Budou analyzovány příčiny, podoby, dopady a formy politické, ekonomické a sociokulturní globalizace a dopady globalizace a souvisejících procesů na rozvojové země. V přednáškách budou přiblíženy názory na globalizační trendy předních českých i světových sociologů, politologů, filozofů a ekonomů. Regionalizační trendy budou vysvětleny v kontextu institucionálních a integračních procesů ve světových regionech.
 
Obsah předmětu:
1.
Globalizace a regionalizace (dotace 4/1)
 
a.
Vysvětlení základních pojmů a organizace studia
b.
Globalizace - vývoj, formy,dopady
c.
Kritika a problémy globalizace - ekonomické a sociální dopady

2.
Ekonomická globalizace (dotace 4/4)
 
a.
Nadnárodní korporace
b.Kasínová ekonomika
c.Dopady nové mezinárodní dělby práce, outsourcing, offshoring

3.
Politická globalizace (dotace 6/5)
 
a.
Global governance
b.
Aktéři global governance
c.Národní stát v globalizovaném světě
d.
Demokracie na nadnárodní úrovni

4.Sociologické, politologické a filozofické přístupy ke globalizaci (názory: U. Beck, R. Dahrendorf, A. Giddens,M. Castels, Zygmunt Bauman, J. Keller) (dotace 4/4)
 
a.Sociologické, politologické a filozofické přístupy ke globalizaci I.
b.
Sociologické, politologické a filozofické přístupy ke globalizaci I. II.

5.Regionalizace a regionalismus (dotace 3/2)
 
a.
Regionalizace
b.
Starý a nový regionalismus
c.
Regionální integrace ve světě, komparace, evaulace, vliv na global governance

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení8 h
seminář
9 h
veřejná prezentace (ústní)
1 h
příprava na zkoušku45 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h
příprava prezentace18 h
zpracování seminární práce
15 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Plnění samostatných úkolů, diskuze a aktivita na seminářích, vypracování skupinové prezentace. Závěrečná zkouška písemnou formou, kombinace otevřených a uzavřených otázek.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BEREND, T I. An economic history of twentieth-century Europe: economic regimes from laissez-faire to globalization. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006. 356 s. ISBN 0-521-85666-3.
BHAGWATI, J N. In defense of globalization. New York: Oxford University Press, 2004. 308 s. ISBN 0-19-517025-3.
GILPIN, R. The Chalenge of Global Capitalism. 1. vyd. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2000. ISBN 0-691-04935-1.
Globalization and national economic welfare. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003. 286 s. ISBN 1-4039-4343-5.
Globalization, regionalization, and cross-border regions. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2002. 266 s. ISBN 0-333-71708-2.
SCHOLTE, J A. Globalization: a critical introduction. 2. vyd. New York: Palgrave Macmillan, 2005. 492 s. ISBN 978-0-333-97702-6.

Doporučená:
WOLF, M. Why globalization works. New Haven: Yale University Press, 398 s. ISBN 0-300-10252-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 31. 3. 2020.

Typ výstupu: