Sylabus předmětu QPP - Jakost rostlinných produktů (ZF - LS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: QPP
Název v jazyce výuky: Quality of plant Products
Název česky: Jakost rostlinných produktů
Název anglicky: Quality of plant products
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: Ing. Miroslav Horák, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Předmět má za cíl přiblížit studentům charakteristiky zemědělské produkce, včetně zásad zajištění jakosti rostlinných produktů. Poskytnout přehled o požadavcích na jakostní parametry surovin a jejich potravinářském využití. U vybraných potravin objasnit technologické principy jejich výroby.
 
Obsah předmětu:
1.Obecné charakteristiky zemědělské produkce, udržitelné zemědělství, ekologická produkce. (dotace 2/0)
2.Zásady zajištění jakosti rostlinných produktů. (dotace 2/0)
3.Produkce, význam a jakostní parametry obilovin. (dotace 3/0)
4.Produkce, význam a jakostní parametry luskovin. (dotace 3/0)
5.Produkce, význam a jakostní parametry olejnin. (dotace 3/0)
6.Produkce, význam a jakostní parametry ovoce a zeleniny. (dotace 3/0)
7.Produkce, význam a jakostní parametry cukrodárných plodin, brambor a chmele. (dotace 3/0)
8.Výrobní technologie čokolády a nečokoládových cukrovinek. (dotace 2/0)
9.Výrobní technologie škrobu, specifikace výrobních postupů produktů ze škrobu. (dotace 2/0)
10.Výrobní technologie, jakostní parametry potravinářských olejů a jejich další zpracování. (dotace 2/0)
11.Výrobní technologie piva, výroba sladu, rmutování, chmelovar, kvašení. (dotace 2/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Kapacita k učení se
-Uvědomění si konceptu kvality
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Znalost charakteristik zemědělské a potravinářské produkce.
-Znalost požadavků na vybrané potravinářské suroviny.
-Znalost zásad jakosti rostlinné produkce.
-Znalost zpracování vybraných potravin.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     konzultace15 h
     kolokvium2 h
Samostudium
     příprava na zkoušku40 h
     příprava na průběžné hodnocení15 h
     příprava na průběžný test12 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
K ukončení předmětu je požadované úspěšné absolvování písemné a ústní části zkoušky z požadovaných znalostí. Součástí zkoušky je odborné kolokvium.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZHUI, I H.Handbook of food and beverage fermentation technology.New YorkBoca Raton2004978-0-203-91355-0
ZHUI, Y H.Handbook of food products manufacturing: principles, bakery, beverages, cereals, cheese, confectionary, fats, fruits, and functional foodsHoboken, NJWiley-Interscience2007978-0-470-12524-3
ZDOBRASZCZYK, B. -- DENDY, D.Cereals and Cereal Products: Technology and ChemistryGaithersburgAspen publisher20010-8342-1767-8
ZVARZAKAS, T. -- TZIA, C.Handbook of food processing: food safety, quality, and manufacturing processes978-1-4987-2178-3
ZGUNSTONE, F.VEGETABLE OILS IN FOOD TECHNOLOGY: Composition, Properties and UsesOxfordBlackwell Publishing20021-84127-331-7
ZAFOAKWA, E O.Chocolate science and technologyChichester, U.K.Wiley-Blackwell2010978-1-4051-9906-3

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 6. 2. 2020.

Typ výstupu: