Sylabus predmetu HVEU - Historický a institucionální vývoj EU (FRRMS - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
HVEU
Název předmětu česky: Historický a institucionální vývoj EU
Název předmětu anglicky: Historical and Institutional Development of European Union
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-do
Místnost
VyučujícíAkceČetnostKapacita
Středa
11.00-12.50
Z8 (ČP II.)
O. Mocek, M. Hrabálek, E. Taterová
Přednáška
Každý týden36
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět se věnuje vývoji integrace na evropském kontinentu, moderní evropské integraci a jejímu institucionálnímu vývoji.
 
Obsah předmětu:
1.Úvodní hodina (dotace 2/0)
2.Předpoklady vzestupu Evropy (dotace 2/0)
3.
První vlna evropského kolonialismu (dotace 2/0)
4.
Vývoj do 1. světové války (dotace 2/0)
5.
Evropa mezi světovými válkami (dotace 0/0)
6.
Počátky studené války (dotace 0/0)
7.
Evropa ve studené válce (dotace 0/0)
8.
Rozpad východního bloku (dotace 0/0)
9.
Léta plná změn – konec dějin (dotace 0/0)
10.Nové výzvy nového tisíciletí (dotace 0/0)
11.
Lisabonská smlouva a další směřování EU (dotace 0/0)
12.Institucionální vývoj EU (dotace 0/0)
13.
Budoucnost Evropské unie (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
26 h
příprava na zkoušku
40 h
příprava na průběžný test20 h
zpracování seminární práce
26 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Průběžná plnění v předmětu jsou seminární práce na zvolené téma (max. 15 bodů), a tři průběžné testy (každý za 5 bodů). Zkouška je ústní a jejím obsahem jsou přednášky i povinná literatura (max. 30 bodů). Celkové hodnocení předmětu: A – výborně 60 - 56, B – velmi dobře 55 - 51, C – dobře 50 - 46, D – uspokojivě 45 - 41, E – vyhovující 40 - 36, F – nevyhovující méně než 36 bodů.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Program N-METS Mezinárodní teritoriální studia, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Program N-METS Mezinárodní teritoriální studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 27. 1. 2020.

Typ výstupu: