Sylabus předmětu RKPO - Regionální a kohezní politika (FRRMS - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RKPO
Název předmětu česky:
Regionální a kohezní politika
Název předmětu anglicky: Regional and Cohesion Policy
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Milan Damborský, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
ČetnostKapacita
Pondělí
9.00-10.50
Z2 (ČP II.)není určen
Cvičení
Každý týden27
Pondělí
11.00-12.50
Z2 (ČP II.)
není určenCvičeníKaždý týden
27
Pondělí
13.00-14.50Z15 (ČP II.)není určen
Přednáška
Každý týden
90
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Absolventi kursu získají celkový přehled o teorii a praxi regionální a kohezní politiky. Budou schopni kriticky posoudit předložené programy a projekty regionální a kohezní politiky.
 
Obsah předmětu:
1.Vývoj regionální a kohezní politiky, integrace regionální politiky do kohezní politiky, (dotace 2/2)
2.
Hodnocení efektivnosti a účelnosti nástrojů a cílů kohezní politiky, (dotace 2/2)
3.
Doktrinální přístupy ke kohezní politice, (dotace 2/2)
4.Relevance motivů kohezní politiky v současném socioekonomickém prostředí ČR a EU, (dotace 2/2)
5.
Institucionální a právní rámec kohezní politiky a její programové zabezpečení, (dotace 2/2)
6.
Role národní regionální politiky v ČR, vztah ke kohezní politice EU realizované v ČR, (dotace 2/2)
7.
Aplikace kohezní politiky v ČR, (dotace 2/2)
8.
Evaluace v kohezní politice, (dotace 2/2)
9.
Veřejná podpora a její regulace, finanční rámec regionální a kohezní politiky v ČR a EU, (dotace 2/2)
10.
Integrované přístupy v kohezní politice, (dotace 2/2)
11.
Koncepce strategického dokumentu – analytická část, (dotace 2/2)
12.Koncepce strategického dokumentu – syntetická část, (dotace 2/2)
13.Specifické metody strategického řízení v kohezní politice (BSC, CAF a další). (dotace 2/2)
14.Shrnutí kursu. (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
příprava na zkoušku28 h
příprava na průběžné hodnocení
18 h
příprava prezentace
20 h
zpracování projektů
18 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet (ano/ne):
Min. 8 testů nad 80 %.

Závěrečné hodnocení (max. 100 bodů):
30 bodů testy - 6 nejlepších testů (za jeden test 0-5 body), kritická hodnota 24,
20 bodů – aktivita na cvičení, kritická hodnota 0,
20 bodů – závěrečný test, kritická hodnota 15,
30 bodů – ústní zkouška, kritická hodnota 15.

Minimum pro absolvování je 60 bodů + naplnit kritické hodnoty.

 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
WOKOUN, R. Česká regionální politika v období vstupu do Evropské unie. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2003. 326 s. ISBN 80-245-0517-7.
WOKOUN, R. Regionální rozvoj: (východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování). Praha: Linde, , 2008. 475 s. ISBN 978-80-7201-699-0.
KVÁČA, V. Evropské strukturální a investiční fondy 2014–2020 v kostce. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2015. 50 s.
FINANCÍ, M. Metodika přípravy veřejných strategií. Praha: Ministerstvo financí, 2012. 113 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program N-RER Regionální rozvoj, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Program N-RER Regionální rozvoj, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 24. 1. 2020.

Typ výstupu: