Sylabus předmětu CHDR - Chov drůbeže (AF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
CHDR
Název předmětu česky:
Chov drůbeže
Název předmětu anglicky: Poultry Husbandry
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (7 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Ing. Lucie Kupčíková (cvičící)
doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Anna Musilová, Ph.D. (cvičící)
Prerekvizity:
Chemie anorganická a organická - P nebo Anatomie a histologie zvířat nebo Fyziologie zvířat
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Studenti získají základní znalosti týkající se produkce konzumních vajec, produkce násadových vajec, embryonálního vývoje a líhnutí a produkce kuřecího a krůtího masa.
Studenti získají dovednost stanovovat kvalitu vajec a sexovat drůbež nejpoužívanějšími metodami.
Studenti získají schopnost analyzovat faktory ovlivňující užitkovost nosných a masných hybridů.
 
Obsah předmětu:
1.
Drůbež,její druhy a užitkové typy (dotace 4/9)
 
a.Zákadní terminologie,organizace chovů drůbeže v ČR
b.
Hodnocení zevnějšku drůbeže, označování drůbeže
c.
Domestikace a charakteristika jednotlivých druhů drůbeže
d.
Plemena a užitkové typy kura
e.
Plemena a užitkové typy krůt

2.
Produkce vajec, násadová vejce, líhnutí (dotace 6/9)
 
a.
Samičí reprodukční orgány, tvorba vejce, biologická hodnota vajec, vybrané kvalitativní charakteristiky vajec
b.
Násadová vejce, líhnutí přirozené a umělé, embryonální vývin, líhnutí jednotlivých druhů drůbeže, technické vybavení líhní
c.
Rozlišování pohlaví u drůbeže
d.
Způsoby rozmnožování, nosnost, snáška

3.
Odchov drůbeže (dotace 2/3)
 
a.Požadavky na prostředí, fáze odchovu, zváštnosti u jednotlivých druhů drůbeže
b.
Způsoby ustájení, technologické postupy odchovu

4.
Produkce konzumních a násadových vajec (dotace 4/6)
 
a.
Požadavky na prostředí, způsoby ustájení, zvláštností u druhů a užitkových typů drůbeže
b.
Technologické postupy u jednotlivých druhů drůbeže
c.Ekonomika produkce konzumních a násadových vajec, optimalizace délky snáškového cyklu, IEP

5.
Výkrm drůbeže (dotace 4/9)
 
a.
Biologické základy produkce drůbežího masa, růst a produkční potenciál jednotlivých druhů, jatečná výtěžnost, kvalita masa
b.
Výkrm hrabavé drůbeže, podmínky prostředí, technologické postupy
c.Ekonomika výkrmu, IEV, EPEF
d.
Metabolické poruchy při výkrmu drůbeže

6.
Základy etologie u drůbeže (dotace 2/3)
7.Základy šlechtění, testační stanice (dotace 2/0)
8.
Produkce peří a drůbežího trusu (dotace 2/0)
9.
Perspektivní druhy drůbeže - křepelky, perličky, bažanti, pštrosi (dotace 2/3)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška24 h
cvičení
30 h
laboratorní práce
6 h
odborná exkurze
4 h
příprava na zkoušku50 h
příprava na průběžné hodnocení
40 h
příprava na průběžný test
38 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe
2 h
zpracování protokolů
2 h
Celkem
196 h
 
Požadavky na ukončení:
• Zkouška je tvořena 50 min písemným testem, pro postup k ústní zkoušce je potřeba splnění testu na 80 %. Poté následuje ústní zkouška. Během semestru jsou dva písemné testy, které musí studenti splnit na 80 %. Dále musí splnit poznávání základních plemen drůbeže, základních orgánů a vypočítat základní parametry užitkovosti u drůbeže (100 %). Studenti musí mít min. 80% účast na cvičení a odevzdat protokol ze stanovení kvality vajec.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LEESON, S. Broiler breeder production. Guelph, Ontario: University books, 2000. 329 s. ISBN 0-9695600-3-6.
LEESON, S. Commercial poultry nutrition: Steven Leeson and John D. Summers. 3. vyd. Guelp, Ontario: University books, 398 s. ISBN 0-9695600-5-2.
Kol. Drůbežnictví 2000. Praha: Agrospoj, 2000. 203 s.
CONWAY, D P. -- MCKENZIE, M E. Poultry coccidiosis: diagnostic and testing procedures. 3. vyd. Ames, Iowa: Blackwell Pub., 164 s. ISBN 978-0-8138-2202-0.
LICHOVNÍKOVÁ, M. Alternativní chov kura domácího.  [online]. 2015. URL: http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/stranka.php?kod=4244.
LICHOVNÍKOVÁ, M. Terminologický slovník s anglickými ekvivalenty - Chov drůbeže.  [online]. 2015. URL: http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty/files/23/23-slovnik_lichovnikova.pdf.

Doporučená:
LEESON, S. Nutrition of the chicken. 4. vyd. Guelp, Ontario: University books, 2001. 591 s. ISBN 0-9695600-4-4.
Reproduction in poultry. Wallingford, Oxon: CAB International, 318 s. ISBN 0851987389.
Poultry welfare issues: beak trimming. Nottingham, U.K.: Nottingham University Press, 2005. 174 s. ISBN 1-904761-20-8.
Podklady pro zavedení HACCP do zemědělské výroby drůbeže a vajec. Praha: Agrospoj, 2000. 60 s.
Egg and Eggshell Quality. 1. vyd. Ames: Iowa State University Press, 1997. 149 s. ISBN 0-8138-2827-9.
VÝMOLA, J. Drůbež na farmách a v drobném chovu. Jílové u Prahy: Apros, 192 s. ISBN 80-901100-4-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: