Sylabus předmětu IVIP - Interpretace a vizualizace prostorových dat (FRRMS - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
IVIP
Název předmětu česky:
Interpretace a vizualizace prostorových dat
Název předmětu anglicky:
Interpretation and visualization of spatial data
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 14/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující:
RNDr. Jan Caha, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
AkceČetnost
Kapacita
Pondělí
9.00-10.50
Z13 (ČP II.)
Přednáška
Každý týden
22
Pondělí
11.00-11.50
Z13 (ČP II.)
J. CahaCvičeníKaždý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je poskytnout teoretické a praktické informace týkající se správného používání kartografických vyjadřovacích prostředků pro správnou vizualizaci a prezentaci geodat, tedy výstupů z GIS.
Náplň kurzu reaguje na stále větší rozdíly v interpretaci a vizualizaci geodat v rámci veřejné správy, které nerespektují základní kartografické zásady. Studenti si tak osvojí postupy a metody, kterými se tyto diference odstraní.
 
Obsah předmětu:
1.Podpora prostorového rozhodování (dotace 2/0)
2.
Kvalitativní a kvantitativní vlastnosti geodat (dotace 2/0)
 
a.Interpretace kvalitativních dat
b.
Interpretace kvantitativních dat

3.
Geoinformační databáze prezentující složky regionu (dotace 1/0)
 
a.Prezentace dat - mapový server, webové mapové služby
b.
Kartografická vizualizace složek regionu

4.
Konstrukční základy tematických map (dotace 2/0)
 
a.
Souřadnicové systémy
b.
Kartografická zobrazení

5.
Kartografické vyjadřovací prostředky (dotace 4/4)
 
a.
Metoda bodových, liniových a plošných znaků
b.
Generalizace geodat

6.
Obsah a kompozice tematických map. (dotace 3/2)
 
a.
Základní kompoziční prvky
b.
Nadstavbové kompoziční prvky

7.
Metody tematické kartografie (dotace 4/4)
8.
Vizualizace rozvoje regionu prostřednictvím atlasů a souborů map (dotace 2/0)
9.Možnosti interpretace dat (dotace 2/2)
 
a.
Geostatistické zpracování dat

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
24 h
14 h
cvičení12 h0 h
příprava na zkoušku40 h
60 h
příprava na průběžný test
0 h
15 h
zpracování protokolů
30 h
0 h
zpracování seminární práce
6 h
23 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Písemná zkouška. Pro úspěšné zakončení předmětu je potřeba mít zápočet a u zkoušky více jak 60% úspěšnost.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
RUDA, A. -- KOLEJKA, J. Interpretace a vizualizace prostorových dat: podklady pro přednášená témata. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 138 s. ISBN 978-80-7375-855-4.
MIKULÍK, O. -- VOŽENÍLEK, V. -- VAISHAR, A. a kol. Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databází. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 181 s. Monografie. ISBN 978-80-244-1928-2.
VOŽENÍLEK, V. Cartography for GIS: geovisualization and map communication. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 142 s. ISBN 80-244-1047-8.
VOŽENÍLEK, V. Aplikovaná kartografie I.: tematické mapy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 187 s. ISBN 80-244-0270-X.
GIS cartography: a guide to effective map design. Boca Raton: CRC Press, 227 s. ISBN 978-1-4200-8213-5.
VEVERKA , B. Topografická a tématická kartografie. Praha: ČVUT, 1997.
Understanding map projections: GIS by ESRI. Redlands, CA: ESRI, 110 s. ISBN 1-58948-003-1.
DAVIS, D E. Vytváříme mapy v GIS: prozkoumejte své okolí i celý svět v geografickém informačním systému. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2000. 112 s. ISBN 80-7226-389-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 20. 1. 2020.

Typ výstupu: