Sylabus predmetu SOBA - Současný Balkán (FRRMS - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SOBA
Název předmětu česky:
Současný Balkán
Název předmětu anglicky:
Contemporary Balkan
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 3/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Mgr. Vladimir Đorđević, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
Mgr. Vladimir Đorđević, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučujícíAkceČetnostKapacita
Pondělí
13.00-14.50
Z2 (ČP II.)
není určen
CvičeníKaždý týden40
Středa
13.00-15.50
Z2 (ČP II.)
není určen
PřednáškaKaždý týden
40
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty s daným regionem skrze geografické, historické, kulturní, sociální, politické a ekonomické charakteristiky.

Kurz věnuje zvláštní pozornost současnému vývoji ve všech balkánských státech a umožňuje studentům v tomto ohledu získat potřebné znalosti o regionu.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvodní hodina (dotace 0/0)
2.
Vymezení hlavních pojmů; geografie a politická mapa současného Balkánu (dotace 0/0)
 
a.
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2863835-balkan-v-mapach-civilizacni-trojmezi-vybusna-oblast-kde-muze-jiskra-rozpoutat-peklo

3.
Kulturní a historické charakteristika národu Balkánu (dotace 0/0)
4.
Politicko-ekonomická situace; kulturní a sociální aspekty Albánie (dotace 0/0)
5.Politicko-ekonomická situace; kulturní a sociální aspekty BiH (dotace 0/0)
6.
Současné Chorvatsko: Politicko-ekonomická situace; kulturní a sociální aspekty (dotace 0/0)
7.
Politicko-ekonomická situace; kulturní a sociální aspekty Černý Hory (dotace 0/0)
8.
Politicko-ekonomická situace; kulturní a sociální aspekty současného Kosova (dotace 0/0)
9.
Makedonie (dotace 0/0)
10.Srbsko (dotace 0/0)
11.
Bulharsko (dotace 0/0)
12.
Rumunsko (dotace 0/0)
13.Řecko (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška39 h
cvičení
26 h
Celkem
65 h
 
Požadavky na ukončení:
Bude se skládat z následujícího: v půli semestru test (50min, zápočet), který musí absolvovat všichni studenti a který se skládá ze 4 otázek s max. 6 body = max. počet bodů je 24. Kromě toho bude i závěrečná zkouška (50min), tu musí absolvovat všichni studenti na konci kurzu, a který se také skládá ze 4 otázek s max. 6 body = max. počet bodů je 24. A dále, studenti budou odměněni body za aktivitu v průběhu přednášek a diskuzí podle následujícího systému: studenti působící v prezentačních skupinách budou moci získat 10 bodů za aktivity (je možné zúčastnit se pouze v jedné prezentační skupině jedenkrát) a ti, kteří se aktivně podílejí na diskuzích získávají 1 bod za každou přednášku kdy jsou aktivní (max. 12 bodů celkově). Prezentační skupiny jsou vytvořeny na začátku kurzu a nemohou se později měnit.

*Známky:
A> 60 bodů a vice
B> 52 – 59
C> 45 – 51
D> 38 – 44
E> 31 – 37
F> 30 bodů nebo méně
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
RAMET, S P. Thinking about Yugoslavia: scholarly debates about the Yugoslav breakup and the wars in Bosnia and Kosovo. Cambridge University Press, 2005. 328 s. ISBN 978-0-521-61690-4.
PELIKÁN, J. Dějiny Srbska. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2013. 677 s. ISBN 978-80-7422-217-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:  (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 13. 2. 2020.

Typ výstupu: