Sylabus předmětu EXA-CZ1 - Čeština pro cizince 1 (PEF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
EXA-CZ1
Název předmětu česky:
Čeština pro cizince 1
Název předmětu anglicky: Czech for foregners
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující; doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
AkceČetnostKapacita
Pondělí13.00-14.50Q45
není určen
Cvičení
Každý týden
20
Čtvrtek
11.00-12.50
Q15není určen
Cvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je dosažení základní znalosti českého jazyka. Osvojení si praktických obratů, frází a základní slovní zásoby .
 
Obsah předmětu:
1.
1. Úvodní hodina - výslovnost hlásek, základní komunikační fráze (představení se, prosím, děkuji apod.)
1. Introductory Lesson - pronunciation, basic phrases (introduction, please, thank you etc.)
(dotace 1/0)
2.
2. Jídlo - Co to je?, Kolik to stojí?, sloveso to be, číslovky
2. Food - What it is?, How much is it?, verb to be, numbers
(dotace 1/0)
3.
3. Lidé kolem nás - Kdo to je?, Jaký je?, rody, rodina
3. People Around you - Who is it?, What is he like?, grammatical gender, family
(dotace 1/0)
4.
4. Běžný den - Kdy?, V kolik hodin?, Co děláš?, čas, základní slovesa
4. Daily routine - When?, What time?, What do you do?, time, basic verbs
(dotace 1/0)
5.5. Orientace - Kde je to?, Jak je to daleko?, předložky, lokality
5. Orientation - Where is it?, How far is it?, prepositions, locality
(dotace 1/0)
6.
6. Známí lidé - Co dělal/dělala/dělali?, minulý čas, národnosti, země
6. Famous people - What did he/she/they do?, past tense, nationalities, countries
(dotace 1/0)
7.
7. Reklama - Hledám nový byt, příslovce, zápor, byt, nábytek, MID-TERM TEST
7. Advertisement - I am looking for a new flat, pronouns, negation, flat, furniture, MID-TERM TEST
(dotace 1/0)
8.8. Volný čas - Budu, Budu dělat, budoucí čas, sport, záliby
8. Leisure time - I will, I will do, future tense, sport, hobbies
(dotace 1/0)
9.
9. Lidské tělo - Bolí mě, množné číslo, pády
9. Human body - Something hurts, plural forms, cases
(dotace 1/0)
10.10. Cestování - Jít/jet, předložky, cestování
10. Travelling - verb to go, prepositions, travelling
(dotace 1/0)
11.
11. Vaření - přivlastňování, předložky od -do, části - půl, čtvrt..
11. Cooking - possessive, prepositions from - to, parts - half, quarter..
(dotace 1/0)
12.
12. Domácí práce - Dělat/udělat, Budu dělat, domácí práce
12. Chores - verb to do, I will do, chores
(dotace 1/0)
13.
13. Závěrečný test
13. Final test
(dotace 1/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro získání zápočtu musí student prezenční formy splnit dvě písemky (1. v polovině semestru, 2. na konci semestru) a musí splnit alespoň 60% docházky.

Mid - term test - max. 60 bodů
Final test - max. 100 bodů
Docházka (minimum 60% - 7 přednášek)- 5 bodů
Extra body (účast na akci "Ukliďme Česko") - 15 bodů

Celkem je nutno získat minimálně 110 bodů za celý předmět.
Přednět si nelze zapsat na výjezdu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HOLÁ, L. Czech Step by Step. Český Těšín: Akropolis, 2014. 256 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 7. 1. 2020.

Typ výstupu: