Sylabus predmetu EXC-EKKR - Ekonomický diskuzní kroužek (PEF - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: EXC-EKKR
Název v jazyce výuky: Ekonomický diskuzní kroužek
Název česky: Ekonomický diskuzní kroužek
Název anglicky: Economic Discussion Club
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (1 kredit)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský; magisterský navazující
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: Ing. Michal Mádr, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. (cvičící, garant, zkoušející)
Ing. Radek Náplava (cvičící, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je posílit schopnost vidět souvislosti mezi ekonomickou teorií a aktuálními hospodářskými otázkami jak na mikroekonomické tak na makroekonomické úrovni. Zvláštní pozornost je věnována na formulování vlastních ekonomických argumentů formou otevřené diskuze.
 
Obsah předmětu:
1.Mikroekonomická témata (dotace 0/6)
 
a.a. Firemní reálie
b.b. Situace na trzích výrobních faktorů

2.Makroekonomická témata (dotace 0/6)
 
a.a. Politicko-ekonomická problematika
b.b. Stabilita makroekonomického prostředí
c.c. Problematika mezinárodních hospodářských vazeb

 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     cvičení12 h12 h
Samostudium
     příprava na průběžné hodnocení16 h16 h
Celkem28 h28 h
 
Požadavky na ukončení:
Studenti budou vybírat témata k diskuzi prostřednictvím ankety na facebooku. Zvolené téma se bude diskutovat příslušný týden. Student získá zápočet za alespoň 9 aktivních účastí na diskuzi, které budou z ekonomického hlediska a logiky korektní.

Předmět není možné studovat během zahraničního výjezdu.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZHOLMAN, R.EkonomieV PrazeC.H. Beck2011978-80-7400-006-5

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 6. 1. 2020.

Typ výstupu: