Sylabus predmetu ESA-M10 - Module 10: Space Policy and Economics (PEF - LS 2019/2020 - CV)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ESA-M10
Název v jazyce výuky: Module 10: Space Policy and Economics
Název česky: Module 10: Space Policy and Economics
Název anglicky: Module 10: Space Policy and Economics
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (1 kredit)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský; magisterský navazující; doktorský
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška12 h
Samostudium
     příprava na zkoušku6 h
     zpracování seminární práce10 h
Celkem28 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
DColetta, D. (Ed.), Pilch, F. (Ed.). (2009). Space and Defense Policy. London: Routledge, https://doi.org/10.4324/9780203883068
DHoerber, T. (Ed.), Stephenson, P. (Ed.). (2016). European Space Policy. London: Routledge, https://doi.org/10.4324/9781315675916
DSadeh, E. (2011). The Politics of Space. London: Routledge, https://doi.org/10.4324/9780203839386

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 3. 2. 2020.

Typ výstupu: