Sylabus predmetu ESA-M02 - Module 02: Reforms of Czech and Global Economy (PEF - LS 2019/2020 - CV)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ESA-M02
Název v jazyce výuky: Module 02: Reforms of Czech and Global Economy
Název česky: Module 02: Reforms of Czech and Global Economy
Název anglicky: Module 02: Reforms of Czech and Global Economy
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (1 kredit)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský; magisterský navazující
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška12 h
Samostudium
     příprava na zkoušku16 h
Celkem28 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Literatura:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 3. 2. 2020.

Typ výstupu: