Course syllabus UKS - Ukončení studia (ILE - SS 2019/2020 - LS)


     Czech          


Kód předmětu: UKS
Název předmětu česky:
Ukončení studia
Název předmětu anglicky:
Ukončení studia
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: souborná zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
distanční, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Garantující ústav:
Institut celoživotního vzdělávání
Fakulta:
Vyučující: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (garant)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
Distanční studium
Celkem0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhKombinované studium
Distanční studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor C-U3V-CRB Člověk a region (Bruntál), kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018 - CV
Obor C-U3V-CZ Člověk a zahrada (Lednice), kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018 - CV
Obor C-U3V-CRK Člověk a region (Kyjov), kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018 - CV
Obor C-U3V-CRR Člověk a region (Rožnov), kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019 - CV
Obor C-U3V-CRV Člověk a region (Vyškov), kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019 - CV
Obor C-U3V-CRB Člověk a region (Bruntál), kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019 - CV
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2018/2019 - CV, LS 2017/2018 - CV, LS 2016/2017 - CV, ZS 2016/2017 - CV, LS 2015/2016 - CV, LS 2014/2015 - CV (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 6. 12. 2019.

Type of output: