Course syllabus RPSYKU - Rozvoj psychosociálních kompetencí učitele (ILE - SS 2019/2020 - LS)


     Czech          


Kód předmětu: RPSYKU
Název předmětu česky: Rozvoj psychosociálních kompetencí učitele
Název předmětu anglicky:
Rozvoj psychosociálních kompetencí učitele
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 15/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
distanční, 15/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Garantující ústav: Institut celoživotního vzdělávání
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Vyučující: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (garant)
Prerekvizity:
studovat na fakultě ICV
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je poskytnout studentům příležitost k prožitkovému nácviku vybraných psychosociálních aktivit, jež studenti pokládají za své vlastní slabiny.
 
Obsah předmětu:
1.
Rozhodování se v neobvyklých školských situacích (dotace 0/0)
2.
Řešení konfliktních situací se žáky (dotace 0/0)
3.Řešení konfliktních situací s rodiči žáků (dotace 0/0)
4.
Řešení konfliktních situací s kolegy ve škole (dotace 0/0)
5.Analýza sociálně patologických jevů ve škole a jejich prevence (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studiumDistanční studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhKombinované studium
Distanční studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor C-SOPV-UOP Učitelství odborných předmětů, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019 - CV
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 6. 12. 2019.

Type of output: