Course syllabus CASV4 - Člověk a svět 4 (ILE - SS 2019/2020 - LS)


     Czech          


Kód předmětu: CASV4
Název předmětu česky:
Člověk a svět 4
Název předmětu anglicky: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: souborná zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Vyučující:
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
Celkem
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhKombinované studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program C-CASV2 jednoletý studijní program Univerzity třetího věku Člověk a svět II, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020 - CV
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020 - CV (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 6. 12. 2019.

Type of output: