Sylabus predmetu SMVI - Speciální motorová vozidla (ICV - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SMVI
Název předmětu česky:
Speciální motorová vozidla
Název předmětu anglicky:
Special Motor Vehicles
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/18 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Vyučující:
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. (garant)
Ing. Marek Žák, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: studovat na fakultě ICV
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty s konstrukcí jednotlivých funkčních skupin speciálních motorových vozidel, jejich technickými, provozně ekonomickými parametry a poskytnout základní informace o zásadách ekonomického využití těchto strojů v provozu. Pozornost je také věnována dalším účelovým a speciálním nástavbám vozidel.
 
Obsah předmětu:
1.
Speciální motory. Dvoudobé vznětové a zážehové motory, motory s rotačním pohybem pístu. (dotace 1/0)
2.
Speciální podvozky. (dotace 0/1)
3.
Mobilní technika pro zemní a stavební práce. (dotace 2/0)
4.Mobilní manipulační technika. (dotace 0/1)
5.
Komunální technika (dotace 1/0)
6.
Speciální zemědělská technika (dotace 0/1)
7.
Vozidla s alternativnám pohonem. (dotace 1/0)
8.
Vozidla s hybridním pohonem. (dotace 0/1)
9.Elektromobily (dotace 1/0)
10.
Jednostopá vozidla. (dotace 0/1)
11.Vozidla určená pro soutěže. (dotace 1/0)
12.
Vojenská technika (dotace 0/1)
13.
Požární technika (dotace 1/0)
14.Obojživelná vozidla a vozidla do extrémních podmínek (dotace 0/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
přednáška
24 h8 h
cvičení
11 h
7 h
konzultace
8 h
8 h
veřejná prezentace (ústní)
1 h
1 h
příprava na zkoušku
35 h
45 h
příprava na průběžné hodnocení15 h25 h
příprava prezentace
26 h
26 h
zpracování protokolů20 h20 h
Celkem
140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení. Zpracování prezentace na zadané téma: zaměřené na vybranou skupinu speciálních strojů v rozsahu 10 normostran a její ústní prezentace s obhájením ve cvičení. Účast na exkurzi do vybraného výrobního, prodejního nebo servisního podniku.
Napsání zápočtového testu minimálně na 70 %. Ústní zkouška.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VLK, F. Alternativní pohony motorových vozidel. 1. vyd. Brno: František Vlk, 2004. 234 s. ISBN 80-239-1602-5.
ĎURKOVIČ, O. Dopravní a manipulační stroje. Praha: VŠZ, 1995.
KAMEŠ, J. Speciální motorová vozidla . Praha: ČZU-TF, 2002.

Doporučená:
VLK, F. Koncepce motorových vozidel : Koncepce vozidel, alternativní pohony, komfortní systémy, řízení dynamiky, informační systémy. 1. vyd. Brno: Nakladatelství a vydavatelství VLK, 2000. 367 s. ISBN 80-238-5276-0.
VLK, F. Paliva a maziva motorových vozidel. 1. vyd. Brno: František Vlk, 2006. 376 s. ISBN 80-239-6461-5.
HUSAIN, I. Electric and hybrid vehicles : Design fundamentals. Boca Raton : CRC Press, 2003.
KAMEŠ, J. Alternativní pohony automobilů. Praha: BEN technická literatura, 2004. 231 s. ISBN 80-7300-127-6.
VOLKSWAGEN, A. Alternative Antriebe, Elektro -, Hybrid - und Brennstoffzellenfahrzeuge. Wolfsburg: VOLKSWAGEN AG, 2001.
VOŠTOVÁ, V. Stroje pro silniční práce. Praha: ČVUT, 1998.
VOŠTOVÁ, V. Teorie stavebních strojů. Praha: Ediční středisko ČVUT, 1992.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-TZEI-TZEI Technické znalectví a expertní inženýrství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 6. 12. 2019.

Typ výstupu: