Sylabus predmetu PMVT - Příslušenství motorových vozidel (ICV - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PMVT
Název předmětu česky:
Příslušenství motorových vozidel
Název předmětu anglicky:
Vehicle Equipment and Accesories
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 8/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Vyučující:
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
studovat na fakultě ICV
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty s konstrukcí a principy činnosti systémů motorových vozidel. Pozornost je soustředěna zejména na elektronicky řízených soustavách, kde jsou podrobně popisovány způsoby jejich regulace. Výuka v rozsáhlejších systémech, například v oblasti přenosu informací, je demonstrována na modelech za použití vyvinutých SW nástrojů.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do problematiky (dotace 0/0)
2.
Elektrická výzbroj vozidla (dotace 0/0)
3.
Snímače a akční členy (dotace 0/0)
4.
Systémy přípravy směsi a zapalování zážehových motorů (dotace 0/0)
5.
Systémy vstřikování vznětových motorů (dotace 0/0)
6.
Zařízení ke snížení škodlivin v exhalacích (dotace 0/0)
7.
Systémy brzdové soustavy (dotace 0/0)
8.Odpružení vozidla (dotace 0/0)
9.
Řízení vozidel (dotace 0/0)
10.
Komfortní systémy, zabezpečení (dotace 0/0)
11.
Bezpečnostní zařízení vozidel (dotace 0/0)
12.Osvětlení vozidel (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
přednáška28 h0 h
cvičení
28 h0 h
konzultace
0 h
14 h
příprava na zkoušku
26 h
48 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
14 h
zpracování projektů
20 h
36 h
Celkem
112 h112 h
 
Požadavky na ukončení:
Student musí pro získání zápočtu splnit účast na cvičeních, kde jsou psány krátké testy (5 testů, každý test za 10 bodů), účast je nutná z 80% s počtem bodů z testu minimálně 35. Zkouška probíhá písemně a ústně. V písemné části odpovídá student na 18 otázek z celého rozsahu přednášených témat. Pro splnění je nutné správně odpovědět na 70% otázek. Dále zkouška probíhá ústní formou výběrem tématu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
JAN, Z. -- ŽDÁNSKÝ, B. Automobily : Příslušenství. 4. 4. vyd. Brno: Avid, 2005. 305 s.
Kol. Understanding automotive electronics. 6. vyd. Amsterdam: Newnes, 470 s. ISBN 0-7506-7599-3.
ŠTĚRBA, P. Autoelektronika: elektronické systémy ve vozidlech, jejich propojení, diagnostika, základní nastavení, seřízení a ovlivnění jejich funkce. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010. 280 s. Rady a tipy pro řidiče. ISBN 978-80-251-2414-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 6. 12. 2019.

Typ výstupu: