Sylabus předmětu MV2T - Motorová vozidla 2 (ICV - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
MV2T
Název předmětu česky:
Motorová vozidla 2
Název předmětu anglicky:
Motor Vehicles 2
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 18/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
prof. Ing. František Bauer, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Vyučující:
Prerekvizity:
studovat na fakultě ICV
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět seznamuje studenty se stavbou jednotlivých funkčních skupin motorových vozidel. Jedná se speciálně o podvozky, systémy řízení kolových a pásových vozidel, brzdová ústrojí a kabiny, ergonomie. Pozornost je také věnována výkonové bilanci, ztrátám a účinnostem. Výstupní znalosti studenta zahrnují orientaci v konstrukci jednotlivých funkčních skupin a schopnosti posuzovat užitné vlastnosti jednotlivých typů vozidel, včetně hodnocení ekonomiky jejich provozu.
 
Obsah předmětu:
1.
Kategorie motorových vozidel (dotace 2/2)
2.
Karoserie motorových vozidel (dotace 2/2)
3.
Rámy motorových vozidel (dotace 2/2)
4.
Nápravy - závislé zavěšení kol (dotace 2/2)
5.
Nápravy - nezávislé zavěšení kol (dotace 2/2)
6.
Odpružení a tlumiče pérování (dotace 2/2)
7.
Brzdová ústrojí (dotace 2/2)
 
a.
Dělení brzdových systémů silničních dopravních souprav
b.
Normativní požadavky na brzdové systémy
c.
Průběh brzdění

8.
Konstrukce hydraulických brzdových ústrojí motorových vozidel (dotace 2/2)
 
a.Třecí brzdy
b.
Odlehčovací brzdy

9.
Vzduchotlaké brzdové systémy (dotace 2/2)
10.
Kola motorových vozidel (dotace 2/2)
11.
Pneumatiky (dotace 2/2)
 
a.
Kontrukce
b.Značení
c.
Druhy pneumatik

12.
Řízení kolových vozidel (dotace 2/2)
13.
Řízení pásových vozidel (dotace 2/2)
14.
Geometrie řízení (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
0 h
cvičení28 h0 h
konzultace
0 h18 h
příprava na zkoušku
36 h56 h
příprava na průběžné hodnocení
16 h
18 h
zpracování projektů
32 h48 h
Celkem
140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení. Napsání zápočtového testu minimálně na 70 %.Odevzdání a obhajoba protokolů zadaných během semestru. Závěrečná zkouška písemná a ústní, doba trvání celkem 50 min.Písemná zkouška, výpočet zadaných příkladů. Pro splnění požadavků min. 70 bodů ze 100 možných. Celkové hodnocení, součet bodů z písemné a ústní části minimálně na 65 %.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VLK, F. Podvozky motorových vozidel. 3. vyd. Brno: František Vlk, 2006. 464 s. ISBN 80-239-6464-X.
VLK, F. Karosérie motorových vozidel: ergonomika, biomechanika, pasivní bezpečnost, kolize, struktura, materiály. 1. vyd. 243 s. ISBN 80-238-5277-9.
ŽDÁNSKÝ, B. Automobily. 1. vyd. Brno: Avid, 2005. 184 s.
BAUER, F. -- SEDLÁK, P. -- ČUPERA, J. -- POLCAR, A. -- FAJMAN, M. -- ŠMERDA, T. -- KATRENČÍK, J. Traktory a jejich využití. 2. vyd. Praha: Profi Press s.r.o., 2013. 224 s. ISBN 978-80-86726-52-6.
VLK, F. Dynamika motorových vozidel: jízdní odpory, hnací charakteristika, brzdění, odpružení, řiditelnost, ovladatelnost, stabilita. 1. vyd. 434 s. ISBN 80-238-5273-6.

Doporučená:
STOLL, H. Fahrwerktechnik. Wurzburg: Wurzburg, 2006. 356 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 6. 12. 2019.

Typ výstupu: