Sylabus predmetu LIS - Laboratoř informačních systémů a procesního modelování (PEF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: LIS
Název předmětu česky: Laboratoř informačních systémů a procesního modelování
Název předmětu anglicky:
Information Systems and Process Modelling Laboratory
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav informatiky (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Oldřich Faldík, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Jaroslava Klegová, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
RNDr. Zuzana Špendel, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
AkceČetnostKapacita
Středa
11.00-11.50
Q06
I. Rábová, O. Faldík, J. Klegová, Z. Špendel
Přednáška
Každý týden
24
Pátek
11.00-12.50
Q06
I. Rábová, O. Faldík, J. Klegová, Z. Špendel
Cvičení
Každý týden
24
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Hlavním cílem volitelného předmětu je rozšířit vědomosti a dovednosti studentů v oblasti ERP produktů a seznámit je s nejnovějšími trendy v oblasti procesního řízení a modelování. Důraz je kladen na praktickou dovednost při nasazení a konfiguraci ERP produktů z podnikové praxe a na jejich využití pro podporu manažerského rozhodování. Nedílnou součástí výuky bude pojednání o oborových řešeních jako je bankovnictví, marketing, veřejná správa.
 
Obsah předmětu:
1.
Moderní architektury ERP systémů (dotace 2/0)
 
a.
Komponentová architektura IS
b.
Servisně orientovaná architektura IS
c.
Model View Control architektura IS

2.
ERP systémy a nejnovější trendy (dotace 2/0)
 
a.
Mobilní aplikace a IS
b.Sociální sitě a IS
c.
Big data a IS

3.
Měření kvality IS (dotace 2/0)
 
a.
Metriky jakosti IS
b.
ISO a IS

4.
SAP - informační systém pro velké podniky (dotace 2/6)
 
a.
Struktura, moduly a funkce SAP
b.
Základní uživatelské rozhraní a práce se systémem
c.SAP na naší univerzitě

5.
Informační systémy pro střední a malé podniky (dotace 1/8)
 
a.IS Helios Orange, Microsoft Dynamic Nav, Microsoft Dynamic AX, QI, Vema
b.
Struktura, moduly, funkce, data, možnosti využití
c.
Ovládání ERP produktů, funkce pro finance, logistiku, personalistiku

6.
Analytické funkce v ERP produktech (dotace 2/2) (dotace 2/4)
 
a.
Analýza v Helios Orange a QI
b.
ASP marketing (nástroj pro analýzu dat)

7.
Procesní modelování (dotace 1/6)
 
a.
CASE nástroje pro modelování podnikových procesů
b.
ARIS, modelování struktury podniku a podnikových procesů

8.Projekt nasazení IS, softwarová podpora projektového řízení (dotace 2/4)
 
a.Softwarová podpora projektového řízení
b.
MS Project
c.Primavera

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
14 h
cvičení
28 h
odborná exkurze
16 h
konzultace
4 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na zkoušku
40 h
příprava na průběžné hodnocení
6 h
příprava prezentace2 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe
8 h
zpracování seminární práce
20 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou.
Zkouška bude písemná (test v elektronické podobě) a praktická (student dostane úkol z vyučované problematiky a primo v laboratoří představí jeho řešení).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BASL, J. -- BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 3. vyd. Praha: Grada, 2012. 323 s. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-247-4307-3.
SCHWALBE, K. Řízení projektů v IT: kompletní průvodce. Brno: Computer Press, 2011. 632 s. ISBN 978-80-251-2882-4.

Doporučená:
SODOMKA, P. -- KLČOVÁ, H. Informační systémy v podnikové praxi. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2010. 501 s. ISBN 978-80-251-2878-7.
LUSZCZAK, A. -- SINGER, R. Microsoft Dynamics NAV: výukový kurz. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2011. 373 s. ISBN 978-80-251-2851-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 5. 12. 2019.

Typ výstupu: