Sylabus predmetu IISA - Integrované informační systémy v AJ (PEF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
IISA
Název předmětu česky:
Integrované informační systémy v AJ
Název předmětu anglicky:
Integrated Information Systems
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu: doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Jaroslava Klegová, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D. (garant, přednášející, tutor)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Prezentace současného pojetí integrovaného informačního systému, přístup k jeho tvorbě z pohledu managementu podniku a systémové integrace a s důrazem na přínosy a problémy při realizaci. Využití expertních systémů a neuronových sítí v MIS.
 
Obsah předmětu:
1.
Informační systém a informační strategie (dotace 2/0)
2.Systémová integrace (dotace 4/2)
 
a.Definice a pojetí SI, úrovně SI, systémový integrátor
b.
Integrace podnikových aplikací
c.
Vývoj/nákup systému, požadavkové listy, výběrová řízení
d.Nové trendy v oblasti IS, správa dokumentů, outsourcing, BI, ASP, SOA, cloud

3.
Softwarové prostředky podnikové informatiky (dotace 8/4)
 
a.
Software užívaný v podniku, podnikové informační systémy (ERP)
b.Informační systémy veřejné správy a finančních institucí
c.
Nové trendy v oblasti ERP, podnikových systémů

4.
Podpora manažerských aplikací (dotace 8/4)
 
a.
Manažerské aplikace EIS, aplikace pro získání, ukládání a analýzu dat
b.Multidimenziální databáze, BI a řízení podniku
c.ECM (Enterprise Content Management), sběr, ukládání, prohledávání, prezentace digitálního obsahu
d.Další manažerské aplikace, CRM, SCM, data mining, aj.

5.
Efektivnost zavádění IS/ICT (dotace 4/2)
6.
Ochrana softwaru a dat (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška28 h
cvičení
14 h
příprava na zkoušku
46 h
příprava na průběžné hodnocení
15 h
zpracování projektů25 h
zpracování seminární práce
12 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro získání zápočtu je nutno splnit (minimální kriterium):
- vypracovat týmový semestrální projekt dle zadání a tento projekt prezentovat (60 %)
- vypracovat ve cvičení alespoň dvě ze tří zadaných praktických úloh (60 %)

Předmět je ukončen písemnou zkouškou s ústní obhajobou. Nutno dosáhnout minimum 30 bodů z celkového počtu 60 možných.

Student prezenční formy si může předmět zapsat i během zahraničního výjezdu. V tomto případě nemusí splnit podmínku docházky, tj. semestrální projekt a praktické úkoly jsou konzultovány a odevzdány prostředky umožňujícími vzdálenou komunikaci.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
GRONWALD, K. Integrated Business Information Systems - A Holistic View of the Linked Business Process Chain ERP-SCM-CRM-BI-Big Data. Berlin: Springer, 2015. 200 s. ISBN 978-3-662-53290-4.
LAUDON, J. -- LAUDON, K. Management Information Systems - Managing the Digital Firm. New Jersey: Pearson, 2012. 588 s. ISBN 978-0-13-214285-4.
REYNOLDS, G. -- STAIR, R. Principles od Information Systems. Boston: Course Technology, 2010. 658 s. ISBN 978-0-324-66528-4.

Doporučená:
FERREIRA, D. Enterprise Systems Integration - A process Oriented Approach. Berlin: Springer, 2013. 387 s. ISBN 978-3-662-51431-3.
KYMAL, C. -- GRUSKA, G. -- REID, D. Integrated Management Systems: QMS, EMS, OHSMS, FSMS including Aerospace, Service, Semiconductor/Electronics, Automotive, and Food. Milwaukee: ASQ QualityPress, 2015. 216 s. ISBN 978-0-873-89894-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 5. 12. 2019.

Typ výstupu: