Sylabus predmetu IIS - Integrované informační systémy (PEF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: IIS
Název předmětu česky:
Integrované informační systémy
Název předmětu anglicky:
Integrated Information Systems
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav informatiky (PEF)
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující: Ing. Jaroslava Klegová, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor)
doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Stratos Zerdaloglu (přednášející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnostVyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pátek8.00-9.50
Q06
Přednáška
Každý týden
20
Pátek10.00-10.50
Q06
CvičeníKaždý týden
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Prezentace současného pojetí integrovaného informačního systému, přístup k jeho tvorbě z pohledu managementu podniku a systémové integrace a s důrazem na přínosy a problémy při realizaci. Využití expertních systémů a neuronových sítí v MIS.
 
Obsah předmětu:
1.
Informační systém a informační strategie (dotace 2/0)
2.Systémová integrace (dotace 4/2)
 
a.
Definice a pojetí SI, úrovně SI, systémový integrátor
b.
Integrace podnikových aplikací
c.
Vývoj/nákup systému, požadavkové listy, výběrová řízení
d.
Nové trendy v oblasti IS, správa dokumentů, outsourcing, BI, ASP, SOA, cloud

3.
Softwarové prostředky podnikové informatiky (dotace 8/4)
 
a.
Software užívaný v podniku, podnikové informační systémy (ERP)
b.
Informační systémy veřejné správy a finančních institucí
c.
Nové trendy v oblasti ERP, podnikových systémů

4.
Podpora manažerských aplikací (dotace 8/4)
 
a.Manažerské aplikace EIS, aplikace pro získání, ukládání a analýzu dat
b.Multidimenziální databáze, BI a řízení podniku
c.ECM (Enterprise Content Management), sběr, ukládání, prohledávání, prezentace digitálního obsahu
d.
Další manažerské aplikace, CRM, SCM, data mining, aj.

5.
Efektivnost zavádění IS/ICT (dotace 4/2)
6.
Ochrana softwaru a dat (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška28 h
cvičení
14 h
příprava na zkoušku
46 h
příprava na průběžné hodnocení15 h
zpracování projektů
25 h
zpracování seminární práce12 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro získání zápočtu je nutno splnit (minimální kriterium):
- vypracovat týmový semestrální projekt dle zadání a tento projekt prezentovat (25 bodů, min. 50 %)
- vypracovat ve cvičení alespoň dvě ze tří zadaných praktických úloh (15 bodů, min. 50 %)

Předmět je ukončen písemnou zkouškou s ústní obhajobou. Nutno dosáhnout minimum 30 bodů z celkového počtu 60 možných.

Hodnocení v rámci předmětu (zkouška, projekty)
Klasifikační stupeň, dosažené body:
A 100–-90
B 89–-80
C 79–-70
D 69–-60
E 59–-50
F < 50

Student prezenční formy si může předmět zapsat i během zahraničního výjezdu. V tomto případě nemusí splnit podmínku docházky, tj. semestrální projekt a praktické úkoly jsou konzultovány a odevzdány prostředky umožňujícími vzdálenou komunikaci.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BASL, J. -- BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 3. vyd. Praha: Grada, 2012. 323 s. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-247-4307-3.
KLČOVÁ, H. -- SODOMKA, P. Informační systémy v podnikové praxi. Brno: Computer Press, 2011. 504 s. ISBN 978-80-251-2878-7.
RÁBOVÁ, I. Podnikové informační systémy a technologie jejich vývoje. Brno: Tribun CZ, 2008. 139 s. ISBN 978-80-7399-599-7.
TVRDÍKOVÁ, M. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy: nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 173 s. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-247-2728-8.

Doporučená:
CUMMINGS, M. -- HAAG, S. Management information systems for the information age. Boston: McGraw-Hill Education, 2010. 440 s. ISBN 978-007-0167-09-4.
DOSTÁL, P. -- RAIS, K. -- SOJKA, Z. Pokročilé metody manažerského rozhodování. Praha: Grada Publishing, a.s., 2005. 168 s. ISBN 80-247-1338-1.
MLÝNEK, J. Zabezpečení obchodních informací. 1. vyd. Brno: Computer Press, 154 s. ISBN 978-80-251-1511-4.
VRANA, I. -- RICHTA, K. Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů : praktická příručka pro podnikové manažery. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 187 s. Management v informační společnosti. ISBN 80-247-1103-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, LS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 14. 2. 2020.

Typ výstupu: