Sylabus predmetu EMM - Ekonomicko matematické metody (PEF - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: EMM
Název v jazyce výuky: Ekonomicko matematické metody
Název česky: Ekonomicko matematické metody
Název anglicky: Economic-mathematical Methods
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Josef Holoubek, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Matematika I
 
Zaměření předmětu:
Naučit formulovat, řešit a interpretovat modely typických problémů pomocí metod lineárního programování a síťové analýzy.
 
Obsah předmětu:
1.Podstata ekonomicko-matematických metod, úloha lineárního programování (LP) (dotace 7/7)
 
a.Vymezení základních pojmů, vztah k teorii systémů a modelování
b.Formulace obecné úlohy LP, její vlastnosti, geometrická a ekonomická interpretace řešení
c.Dualita

2.Simplexová metoda (dotace 6/6)
 
a.Princip a algoritmus simplexové metody
b.Výchozí bázické řešení, simplexová tabulka, analýza citlivosti
c.Duálně simplexová metoda

3.Distribuční úlohy (dotace 6/6)
 
a.Dopravní úloha a metody jejího řešení, analýza citlivosti
b.Kontejnerový dopravní problém, úloha o pokrytí, zobecněný distribuční problém
c.Přiřazovací problém, problém obchodního cestujícího

4.Speciální úlohy LP (dotace 3/3)
 
a.Cílové programování
b.Celočíselné programování
c.Vícekriteriální optimalizace

5.Optimalizace v grafech (dotace 6/6)
 
a.Teorie grafů - základní pojmy
b.Metody pro hledání nejkratší cesty, minimální kostry maximálního toku a kritické cesty (CPM)

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost řešit problémy
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Student umí správně sestavit matematický nebo grafický model řešeného problému.
-Student je schopen podle charakteru problému zvolit vhodnou metodu a problém vyřešit
-Student si osvojí základní terminologii operačního výzkumu a s její pomocí umí popsat postup řešení daného problému.
-Student umí srozumitelně interpretovat výsledek řešení problému.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
     konzultace0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku28 h
     příprava na průběžné hodnocení42 h
     příprava na průběžný test42 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínkou pro získání zápočtu z předmětu je pro studenty prezenční formy jednak povinná účast na cvičeních (tolerovány jsou 3 neúčasti) a dále splnění 3 průběžných písemných testů. Testy jsou půlhodinové a jsou hodnoceny splněno/nesplněno. Při nesplnění testu je možno jej opakovat. Zápočet je podmínkou pro možnost přihlásit se ke zkoušce.
Písemná zkouška prověřuje u studentů prezenční i kombinované formy schopnost formulovat model problému, řešit jej a interpretovat výsledek, znalost základních teoretických poznatků, doba trvání 50 minut. Při zkoušce lze získat maximálně 40 bodů, minimální požadavek na úspěšné ukončení zkoušky jsou 23 body.

Ke zkoušce si student POVINNĚ přinese vlastní pomůcky na psaní a rýsování + identifikační průkaz s věrnou fotografií. Při zkoušce je MOŽNO užívat kalkulačku. Další materiály, pomůcky a přístroje ani opisování NEJSOU PŘÍPUSTNÉ, jejich použití bude hodnoceno F.

 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZHOLOUBEK, J.Ekonomicko-matematické metodyBrnoMendelova univerzita v Brně2010978-80-7375-411-2
ZPLEVNÝ, M. -- ŽIŽKA, M.Modelování a optimalizace v manažerském rozhodováníPlzeňZápadočeská univerzita2007978-80-7043-435-2
DJABLONSKÝ, J.Operační výzkum : kvantitativní modely pro ekonomické rozhodováníPrahaProfessional Publishing200280-86419-23-1
DFIALA, P. -- JABLONSKÝ, J.Vícekriteriální rozhodováníPrahaVŠE199480-7079-748-7
DSTEVENSON, W J. -- OZGUR, C.Introduction to management science with spreadsheetsBostonMcGraw-Hill/Irwin2007978-0-07-299066-9
DRAŠOVSKÝ, M.Ekonomicko-matematické metodyBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně199980-7157-412-0
DHAVLÍČEK, J. -- ZÍSKAL, J.Ekonomicko matematické metody IPrahaPEF Česká zemědělská univerzita199880-213-0462-6

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 4. 12. 2019.

Typ výstupu: